Bijzondere dag

Vandaag een grote computerstoring, met als gevolg: geen mail, bestanden onleesbaar, geen pdfs kunnen openen, kortom: een bijzondere dag, die me terugbracht naar de tijd voordat we zo afhankelijk zijn geworden van de computer. Bellen in plaats van mailen en ergens iets brengen in plaats van versturen. Geeft ook weer andere mogelijkheden, al moet ik zeggen dat het handiger is alles weer werkt…
’s Avonds presentatie van het boek Obe Postma In libben dat bloeide nei syn aard. Het is een boek in twee delen: in het eerste deel staat een bijzonder boeiende levensloop van een van Frieslands bekendste dichters, Obe Postma, van de hand van Postma-kenner Tineke Steenmeijer-Wielenga. In deel 2 gaat Geart van der Meer uitgebreid in op zijn werk. Heel blij met dit mooie boek en ’s avonds was het meteen erg druk bij ons tafeltje. (14-03)