Drie waarheden / Trije wierheden
Afbeelding van Drie waarheden / Trije wierheden
Afbeelding van Drie waarheden / Trije wierheden

Drie waarheden / Trije wierheden

Het politieke spanningsveld tussen jouw waarheid, mijn waarheid en onze waarheid

€ 17,95  Omschrijving

  Die van jou, die van mij, die van ons/ Dy fan dy, dy fan my, dy fan ús

  Deze bundel kan worden gezien als publieke verantwoording van de Statenfractie 50PLUS in Provinciale Staten van Fryslân over de periode 2015-2019. Aan de hand van korte artikelen, die ook zijn gepubliceerd op onze website www.50PLUS.frl, wordt het spanningsveld geschetst tussen jouw waarheid, mijn waarheid en onze waarheid.

  Dizze bondel kin sjoen wurde as publike ferantwurding fan ’e Steatefraksje 50PLUS yn Provinsjale Steaten fan Fryslân oer de perioade 2015-2019. Oan ’e hân fan koarte artikels, dy’t ek publisearre binne op ús website www.50PLUS.frl, wurdt it spanningsfjild sketst tusken dyn wierheid, myn wierheid en ús wierheid.

  Het boek Drie Waarheden is een bundeling van columns. 50PLUS kreeg bij de verkiezingen voor Provinciale Staten in 2015 voor het eerst voldoende steun om plaats te mogen nemen op 1 van de 43 zetels. Lijsttrekker Jan Waterlander werd fractievoorzitter en is sindsdien het gezicht van de 50PLUS Statenfractie.
  In de inleiding wordt het perspectief van 50PLUS Friesland geschetst en, hoe door de 50PLUS-bril bekeken, een aantal zaken steeds terugkomt, zowel binnen als buiten de Statenzaal.
  “We hebben gemerkt dat er een bepaalde samenhang zit in wat we namens onze kiezers naar voren willen brengen”, aldus Waterlander, “als kleine fractie zijn we slechts één van de spelers en in ons eentje kunnen we de wereld niet verbeteren, maar toch…”
  50PLUS wil verbinden op inhoud vanuit de overtuiging, dat dit meer oplevert dan simpelweg voor of tegen een voorstel te stemmen omdat het van de coalitie of oppositie is.
  “Wat duidelijk is, is dat kiezers die op je hebben gestemd, willen dat je je er voor inspant “hun standpunt” te vertolken. Daarmee vertegenwoordig je ze. En dat resultaat is wat je minimaal moet binnenhalen”, aldus Waterlander. In twee niet eerder gepubliceerde columns “Afrekenen” en “Resultaten” wordt daar nader op ingegaan.
  Het boek is samengesteld mede onder redactie van Pietsje Spijkstra (commissielid), Dick de Vries en Sjoerd van Aalsum (fractieondersteuning).

  DrieWaarheden_Inkijk.pdf

  TrijeWierheden_Inkijk.pdf

  Formaat 145x210x28 mm
  Aantal pagina's 420
  Levertijd 2 werkdagen
  Auteur Jan Waterlander e.a.
  Biografie

  Jan Waterlander (1950) is 50 jaar actief geweest in bestuurlijke functies bij allerlei maatschappelijke organisaties. Via het onderwijs en sportorganisaties raakte hij betrokken bij de (lokale) politiek en was twee periodes raadslid en fractievoorzitter in de gemeente Littenseradiel. Sinds de oprichting van 50PLUS is hij nauw betrokken bij de partij. Zo was hij lid van het landelijk partijbestuur, de Adviesraad, voorzitter kandidatencommissie en lid programmacommissie Europese verkiezingen, samensteller van de Code Goed Bestuur en voorzitter van 50PLUS Fryslân. Sinds maart 2015 is hij fractievoorzitter van de Statenfractie 50PLUS Fryslân. Hij is lid van het Platform Europa en zeer actief in de commissie bestuurlijke vernieuwing. “Ontwikkelingen in de samenleving lijken aan “de politiek” voorbij te gaan. Dat kan en moet anders” vindt hij. Daarover schreef hij inmiddels bijna 100 columns.

  Verschijningsdatum 09-07-2018

  Specificaties

  Artikelnummer
  978-94-6365-064-9
  EAN nummer
  9789463650649