Een melodie van de wind
Afbeelding van Een melodie van de wind
Afbeelding van Een melodie van de wind

Een melodie van de wind

Informatieve en rijk geïllustreerde verhalen over de natuur in al haar facetten door een echte natuurliefhebber en –kenner.

€ 19,95  Omschrijving

  De schrijver van dit boek is al vanaf zijn vroegste jeugd een liefhebber van de natuur. Naast zijn werk als technisch tekenaar/projectleider legde hij een warme belangstelling voor onder andere weidevogels en vogelbescherming aan de dag.

  Hij is werkzaam voor SOVON ‘Broedvogels in Nederland’ en verleende zijn medewerking aan de 1e en 2e broedvogelatlas. Tevens houdt hij zich sinds jaar en dag bezig met nestkastprojecten, fungeert hij als gids tijdens excursies in en rond Oranjewoud en organiseert hij met grote regelmaat dialezingen. Gedurende 25 jaar schreef hij zijn natuurbelevenissen op. Op veler verzoek zijn deze stukken nu gebundeld. De uiterst leesbare en informatieve verhalen zijn geïllustreerd met foto’s en vele kleine pentekeningen van de hand van de schrijver zelf.

  Formaat145x210 mm
  Aantal pagina's411 pagina's
  Levertijd
  AuteurE. de Leeuw
  Korte levensbeschrijving

  Evert de Leeuw is geboren in De Knipe in de gemeente Heerenveen. Na de ambachtschool begon hij zijn werkzame leven als 15-jarige in een machinefabriek. Allengs verhuisde hij van de werkvloer naar de tekenkamer. Hij volgde een avondvakschool en deed later een thuisstudie, wat hem een baan opleverde als technisch tekenaar en chef werkplaats, en uiteindelijk werd hij projectleider.

  De Leeuw heeft zijn werk altijd met plezier gedaan, maar zijn hart lag elders. Bos, veld, weide, water, de natuur, en daarin vooral de vogels hadden altijd al een grote aantrekkingskracht voor hem. Hij wijdde meer dan veertig jaar zijn vrije tijd aan weidevogelbescherming en nestkastenprojecten en werkte mee aan de samenstelling van Broedvogelatlassen. Hij leidt excursies in Oranjewoud en geeft dialezingen over natuur en volksleven.

  Evert de Leeuw woont in Heerenveen, is getrouwd en heeft drie kinderen.

  Verschijningsdatum2011-08-10

  Specificaties

  Artikelnummer
  978-90-8954-317-2
  EAN nummer
  9789089543172