Energetische communicatie
Afbeelding van Energetische communicatie
Afbeelding van Energetische communicatie

Energetische communicatie

Na vier jaar intensief werk en twaalf reizen naar Egypte heeft Margaretha Rietveld haar kennis over energetische communicatie overgedragen en uitgelegd in dit verhelderende en opzienbarende boek. Het is een nieuw boek met aloude gegevens, want de taal van het licht heeft altijd al bestaan.

€ 44,95  Omschrijving

  Mijn zoektocht naar de betekenis en toepassing van de taal van het licht

  Margaretha Rietveld heeft altijd het gevoel gehad dat ze op een andere manier communiceerde dan veel anderen deden. Ze begreep nooit hoe dat kon, het leek wel alsof ze een andere taal sprak of alsof ze de dingen achterstevoren zei en deed.

  De pijn voor het onbegrip waar ze steeds mee te maken had werd uiteindelijk haar drijfveer om op zoek te gaan naar iets wat uitleg kon verschaffen. Na een lange zwerftocht door de wereld die "het spirituele of alternatieve circuit" genoemd wordt, is ze uiteindelijk terechtgekomen bij de kennis van de heilige geometrie. Dit was een methode die haar hele wereld op z'n kop zette. Heilige geometrie wordt door velen omschreven als de taal van het licht, ook wel de taal van de stilte. Mensen die bijvoorbeeld mediteren kunnen in contact komen met deze taal, paragnosten vertalen vanuit deze taal en mensen die filosofisch zijn ingesteld denken na en denken door in deze taal die is verbonden met alle levende bewustzijnsvormen. Vanuit deze taal kun je ook bewust energetische communicatie tot stand brengen met wie of wat dan ook. Denk hierbij aan wezens uit de lichtwereld zoals gidsen, engelen, Jezus en dierbaren die zijn overleden. Maar denk ook aan de natuurelementen die in en buiten je om werkzaam zijn en aan symbolen die een vanzelfsprekendheid in zich dragen die je moet kunnen verstaan.

  Tijdens een reis naar Egypte heeft ze zich bewust geopend voor haar zielsinformatie en kon via haar lichaam de kennis van het licht bewust ervaren. Ze ging woorden die bij haar naar boven kwamen opschrijven en coderen en weer decoderen met behulp van het alfabet in combinatie met de getallen 1 t/m 9. Daardoor ging ze verbanden zien en (in)zien waar alles symbool voor stond wat ze had ervaren. Door te gaan tekenen werd zichtbaar hoe de energie van haar eigen lichaam inwerkte op de energie van de platonische lichamen en andersom. Door de juiste vertaalslag te leggen vanuit haar eigen logica (of gedachtegang) werd zichtbaar hoe de kennis van de geometrische vormen verweven is met de kennis van alle bewustzijnsvormen. Hierdoor werd zichtbaar hoe de taal van het licht haar de weg wees, als ze tenminste bereid was deze taal te volgen en de juiste vertaalslag te maken. Uiteindelijk is er na vier jaar intensief werk en twaalf reizen naar Egypte dit boek uit gekomen.

  Het is een nieuw boek met aloude gegevens, want de taal van het licht heeft altijd al bestaan. In alle oude geschriften is hierover informatie achtergelaten, zo ook in de hiëroglyfen. In dit boek maakt Margaretha het op heldere wijze inzichtelijk en beschikbaar voor iedereen.

  Formaat200x280 mm
  Aantal pagina's528
  Levertijd2 werkdagen
  AuteurMargaretha Rietveld
  Korte levensbeschrijving

  Margaretha Rietveld is zich er altijd al bewust van geweest dat er 'iets' was of iets aan de hand was met het fenomeen communicatie. Hoe ze dat wist? Gewoon... gewoon omdat ze dat altijd al zag en hoorde. Eigenlijk meer non-verbaal vanuit de stilte, dan verbaal vanuit het stemgeluid. En dat ze het zag en hoorde was voor haar een gegeven, maar hoe ze dat zag en hoorde, niet. En met name dat laatste heeft haar dan ook - als een soort van schaduw - haar leven lang achtervolgd en zorgde voor onbegrip naar haar omgeving toe en maakte ook zeker twijfels los in haarzelf. Die twijfels brachten haar uiteindelijk bij een vertwijfeling waardoor ze zich steeds meer af ging vragen of ze wel normaal was.

  Door energetische opleidingen te gaan volgen, naar Egypte te gaan en uiteindelijk haar boek te schrijven kreeg ze de juiste woorden aangereikt bij haar manier van communiceren, waardoor zij haar manier vanuit haar eigen logica kon gaan benoemen. Hierdoor kon ze ook de vertwijfeling en het onbegrip met name in zichzelf weer opheffen. Juist door alles op te schrijven ging ze beseffen dat zij haar leven lang al leeft en communiceert vanuit al haar zintuigen en dat die vorm van communicatie voor veel mensen niet te bevatten is, omdat daar een andere communicatietechniek aan vast zit die door veel mensen nog niet verstaan wordt. Inmiddels weet ze dat dit komt doordat deze mensen nog geen volledig bewustzijn hebben op de werking van hun eigen zintuigen.

  Het beschrijven van de platonische lichamen is voor haarzelf een hulpmiddel geweest om de communicatietechniek van de zintuigen zichtbaar te krijgen. Deze techniek kun je zien als een (ver)nieuwe(nde) taal, daar deze taal nieuwe ideeën aan gaat reiken, waardoor er nieuwe dingen aan het licht gaan komen waar wij als mens het bestaan nog niet van weten, dus nu ook nog niet kunnen benoemen. Deze taal wordt ook wel de taal van het licht genoemd en is verbonden met het zesde zintuig: het denken. Dit denken wordt ook wel het geïndividualiseerd lichtbewustzijn, nieuwetijdsbewustzijn, Christusbewustzijn en het bewustzijn van het aquariustijdperk genoemd. Het tijdperk dat overigens verbonden is met communicatie en wat vanuit de materie al zichtbaar is gemaakt.

  Vanuit de kennis van de platonische lichamen is zij lesmateriaal gaan schrijven voor een opleiding energetische communicatie, omdat zij voelt dat ze deze kennis wil gaan uitdragen zodat de taal van het licht voor iedereen toepasbaar kan worden.

  Zie hiervoor ook www.i-for-men.nl

  Verschijningsdatum2009-12-18

  Specificaties

  Artikelnummer
  978-90-8954-142-0
  EAN nummer
  9789089541420
  Auteur
  Margaretha Rietveld