In het teken van Jozua
Afbeelding van In het teken van Jozua
Afbeelding van In het teken van Jozua

In het teken van Jozua

Spannende historische roman brengt vrij onbekende periode in de Nederlandse geschiedenis – de periode rond het rampjaar 1762 – uitermate beeldend tot leven.Gratis verzending

€ 21,50  Omschrijving

  In deze historische roman belicht schrijver Arthur Groenewegen op meesterlijke wijze de periode rondom het rampjaar 1672. Het woord parabool in de ondertitel wordt gebruikt in de zin van een parabel, een zaak die doet denken aan een eerder plaatsgevonden voorval; in dit geval aan de moordaanslag van 1584 op onze Vader des Vaderlands, Willem de Eerste.

  Opnieuw lijkt het een Spanjaard te zijn geweest die - komend uit de Spaanse Nederlanden - het had voorzien op een Oranjeprins, Stadhouder Willem III, die in 1672 de ziel was van ons verzet tegen Lodewijk XIV, en later zelfs van vrijwel gans Europa tegen diens Franse overheersing.

  Het verhaal wordt verteld door Hendrick van Zuilen, koopmansgezel te Rotterdam. Hij beschrijft hoe hij als kind al zijn oor te luisteren legde om verhalen te horen, die hij later opschreef. Eerst deed hij dat voor zichzelf, later voor de uitgeefster van 'De eerste indruk'. Zij gaf hem opdracht om met een andere auteur van haar, vanwege zijn afgehakte hand bekend onder de naam De Haak, aan hun 'Memorabele avonturen' te werken. Samen moesten zij vreemdelingen die verhalen van ver vertelden, zo veel mogelijk uithoren. Ook moesten ze hun eigen verhaal op papier zetten. De aldus moeizaam tot stand gekomen pagina's werden per stuk door de kritische uitgeefster afgerekend. Smeuiig en smakelijk, met oog voor detail, vertelt Groenewegen de wederwaardigheden van de twee schrijvers. Op deze manier brengt hij een vrij onbekende periode uit de Nederlandse geschiedenis uitermate beeldend tot leven.

  Formaat125 x 200 mm
  Aantal pagina's482 pagina's
  Levertijd2 werkdagen
  AuteurArthur Groenewegen
  Korte levensbeschrijving

  Arthur Groenewegen, geboren in 1924 in Rotterdam.

  Schoolopleiding HBS-B, in 1942 afgesloten.

  In 1944 na enkele niet voortgezette banen - oorlogsomstandigheden! - uitgeweken naar het platteland.

  In 1945 vijf jaar lang in Britse overheidsdienst als informatie-gaarder in bezet Duitsland.

  In 1952 terug naar Rotterdam, en aanvang bankloopbaan. Deze carrière beëindigd in 1979 als mede-directielid in een internationaal bankiershuis.

  Heb nadien en tot nu toe, samen met mijn vrouw, als pensionaris gewoond in een reeks Franse gemeenten, en me daar, naast meer ontspannen bezigheden, voornamelijk gewijd aan onderzoek in Franse en Nederlandse historische bronnen: archieven, bibliotheken en andere documentatie. Wat me reeds als bankman bijzonder interesseerde waren de grote schokken die de relatie tussen die twee naties - Frankrijk en Nederland - in de zeventiende eeuw ondergingen: de één een landmacht, steeds bedacht op uitbreiding van zijn grondgebied, de ander een zeemacht met als ambitie een zo vast mogelijke greep op toenmalige goederenstromen. Wat mij bij het bestuderen van die situatie en de spanningen die het opriep steeds meer imponeerde was de beslissende rol van de jeugdige Oranjeprins Willem III, eerst stiefkind van de natie, later aanvaard als stadhouder na een noodsituatie, en nog later bejubeld in het kader van de zeer grote geschiedenis, als vorst van het Britse rijk, een periode in sommige contreien aldaar nog jaarlijks herdacht.

  Aan hem, en alleen aan zijn ingrepen in de toenmalige historie, is het te danken geweest dat de aanrollende stoomwals van de absolutistische Lodewijk XIV definitief tot staan is gebracht. Zijn optreden als staatsman,- politiek- en oorlogsleider -, om dit vanuit een povere start te bewerkstelligen heeft op historici indruk gemaakt, op mij in elk geval een zodanige, dat ik een deel ervan in een roman heb menen mogen te verwerken, geacht geschreven te zijn door een toenmalige jonge bewonderaar van "onze Oranjeprins". Een zeker aantal door mij na onderzoek gevonden historische feiten in vooral Franse archieven schijnt daadwerkelijk te wijzen op plannen tot een aanslag op het leven van deze held en redder van de natie, zoals het lot bijna een eeuw eerder zijn overgrootvader Willem de Eerste heeft getroffen. Een complot dat, indien geslaagd, na verloop van tijd markante veranderingen op de Europese landkaart teweeg zou hebben gebracht. Zelfs van het Europa van heden.

  Ik kan slechts hopen dat mijn roman acceptatie zal vinden bij lezers in mijn eermalige woonland. En zelfs - als ik niet te veel vraag - dat het tot nader onderzoek van de feiten zal leiden.

  Verschijningsdatum2009-05-17

  Specificaties

  Artikelnummer
  978-90-8954-097-3
  EAN nummer
  9789089540973