Koade
Afbeelding van Koade
Afbeelding van Koade
Afbeelding van Koade

Koade

Yn tredde diel fan de Firalen-searje moatte de Firalen in koade kreakje wêrby’t har libben en dat fan oaren op it spul stiet

€ 22,95  Omschrijving

  Tory en de rest fan de Firalen wurde swier op de proef steld wannear’t se in geocache fine dêr’t in yngewikkelde puzelkiste yn sit. Shelton kreaket de koade, mar se fine sa allinnich mar mear tergjende oanwizingen dy’t ‘De Spullieder’ achter lit. In twadde, gruttere geocache is binnen hânberik – as de Firalen de útdaging oan kinne. Mar de jacht kriget in rare draai wannear’t Tory de oare kiste lokalisearret: der sit in nepbom yn, mei in sinister foarstel fan de Spullieder. No begjint it echte spul: der leit noch ergens in bom – in echtenien – en de klok tikket.

  Dit is it tredde diel yn de Firalen-searje, in rige magyske en spannende fantasyferhalen yn it young adult-sjenre fan de hân fan de populêre Amerikaanske skriuwster Kathy Reichs.
  Geart Tigchelaar hat dit boek, krekt as diel 1, Firalen, yn it Frysk oerset.

  Koade_Inkijk.pdf

  Formaat 145x210x25 mm
  Aantal pagina's 471
  Levertijd 2 werkdagen
  Auteur Kathy Reichs, oers. Geart Tigchelaar
  Biografie

  Kathleen Joan Toelle (Kathy) Reichs (Chicago, 7 juli 1948) is een Amerikaans forensisch antropologe en schrijfster van detectiveverhalen die zowel in Canada als in de Verenigde Staten woont en werkt. Haar eigen leven heeft veel overeenkomsten met dat van de heldin van haar thrillers, Temperance Brennan, die eveneens een forensisch antropologe is. En net als Brennan werkt Reichs zowel in North Carolina in het zuiden van de Verenigde Staten als in de Canadese stad Montreal. Reichs is daarnaast hoogleraar antropologie aan de Universiteit van North Carolina in Charlotte.
  Over Temperance Brennan wordt sinds 2005 een succesvolle televisieserie uitgezonden genaamd Bones.


  (Wikipedia)
  Geart Tigchelaar waard grut yn Damwâld. Hy gie dêr nei mafû de Saad, folge dêrnei de hafû fan it Dockinga College yn Dokkum en helle doe syn propedeuse fan de pabû oan de CHN (no Stenden Hegeskoalle) yn Ljouwert. Syn leafde foar it Frysk brocht him doe op it paad fan de bachelor- en masterstúdzje Fryske taal en kultuer oan de Ryksuniversiteit Grins. Aldfrysk fûn hy ien fan de moaiste fakken. Neitiid helle er ek syn bachelor foar dosint Nederlânsk oan NHL Hegeskoalle yn Ljouwert. (Tresoar; foto Haye Bijlstra: kolleksje Tresoar)

  Verschijningsdatum 12-07-2017

  Specificaties

  Artikelnummer
  978-90-8954-965-5
  EAN nummer
  9789089549655