Sinneskyn en wetterdrippen
Afbeelding van Sinneskyn en wetterdrippen
Afbeelding van Sinneskyn en wetterdrippen

Sinneskyn en wetterdrippen

Deze bundel bevat mooie, sfeervolle gedichten in het Fries en in het Nederlands over gewone dagelijkse dingen. De prachtige illustraties zijn eveneens van Wietske Jelierse-van der Heide

€ 17,95  Omschrijving

  Yn de bondel Sinneskyn en wetterdrippen steane ferzen en yllustraasjes fan Wietske Jelierse-van der Heide. De ferzen geane oer de gewoane deiske dingen dy't der samar ynienen binne, fan sinneskyn oant wetterdrippen.
  De skilderijen binne mei ûnderskate techniken makke, sawol akwarel, oaljeferve, akryl as pastel.

  Wietske Jelierse-van der Heide is op 3 septimber 1939 berne yn Drachten en se hat dêr oant 1981 ta wenne. Dêrnei is se om utens gien en sûnt in tal jierren wennet se yn Raalte. Ridlikgau neidat se út Fryslân wei wie, is se mei skilderjen begûn. Hjir en dêr hat se in pear kursussen folge, mar fierdersoan is se autodidakt. Sa foar en nei hawwe gauris skilderijen fan har op eksposysjes te sjen west. Neist it skilderjen hat se ek al hiel wat jierren poëzy skreaun. Oan no ta wie it publisearjen dêrfan der noch net fan kaam, mar in priis yn in poëzywedstriid joech de oantrún om in tal gedichten te sammeljen en yn boekfoarm út te jaan.

  Formaat180 x 180 mm
  Aantal pagina's114 pagina's
  Levertijd2 werkdagen
  AuteurWietske Jelierse-van der Heide
  Korte levensbeschrijving

  Wietske Jelierse-van der Heide is op 3 septimber 1939 berne yn Drachten en se hat dêr oant 1981 ta wenne. Dêrnei is se om utens gien en sûnt in tal jierren wennet se yn Raalte. Ridlikgau neidat se út Fryslân wei wie, is se mei skilderjen begûn. Hjir en dêr hat se in pear kursussen folge, mar fierdersoan is se autodidakt. Sa foar en nei hawwe gauris skilderijen fan har op eksposysjes te sjen west. Neist it skilderjen hat se ek al hiel wat jierren poëzy skreaun. Oan no ta wie it publisearjen dêrfan der noch net fan kaam, mar in priis yn in poëzywedstriid joech de oantrún om in tal gedichten te sammeljen en yn boekfoarm út te jaan.

  Verschijningsdatum2009-09-04

  Specificaties

  Artikelnummer
  978-90-8954-118-5
  EAN nummer
  9789089541185
  Auteur
  Wietske Jelierse-van der Heide