Welkom

Meer dan een drankje.

Elikser is een drankje van geheime samenstelling, dat als extra’s toegevoegd kan worden aan manuscripten en ook kan helpen om de verkoop een stimulans te geven. Eén van de onmisbare ingrediënten van Elikser is aandacht. Aandacht voor de klant, aandacht voor u als schrijver, aandacht voor uw manuscript in al dan niet voltooide vorm, aandacht voor uw boek.

Wie

De uitgeefster.

Al heel jong wist ik dat mijn bestemming met lezen en met schrijven te maken heeft en dat is precies waar ik mijn dagen mee vul in dit zonnegele pandje aan de Ossekop in Leeuwarden. Na jarenlange ervaring in zowel de journalistiek als de uitgeverij ben ik in het najaar van 2007 een eigen uitgeverij begonnen, Elikser. Hierin kan ik kennis uit de journalistiek en de uitgeefwereld combineren om boeken aan de man te brengen en schrijvers die willen publiceren te begeleiden naar uitgave, al dan niet voor een breed publiek.

Lees meer »

Wat

Boeken.

Onze collectie boeken is zeer gevarieerd en breidt zich steeds verder uit. U vindt bij ons o.a. (spannende) romans en verhalenbundels, boeken over spirituele onderwerpen, waargebeurde verhalen, humor, vertaalde wereldliteratuur en ook een rijke collectie Friese boeken, zoals de reeks Friese klassieken De Nije biblioteek.

Hebt u een boek geschreven en wilt u daar een vrijblijvend oordeel over, klik dan hier

 


Weblog Elikser

Firalen

Geart Tigchelaar – inmiddels op wereldreis op de fiets – vertaalde het eerste deel van het populaire jeugdboek Virals in het Fries, Firalen. Ytsje Hoekstra werkt hard aan het tweede deel. Deze middag presenteren we het boek op de scholengemeenschap Liudger, in het scheikundelokaal, geflankeerd door een lichtgevend skelet. De groep kinderen doet enthousiast mee aan het bedenken van vlotte Friese woorden die Ytsje in haar vertaling kan gebruiken. Het eerste exemplaar is voor schrijfster Anny de Jong en op deze middag wordt tevens de winnaar van de posterwedstrijd die voor de leerlingen is georganiseerd bekendgemaakt. Ter opluistering wordt er oranjekoek met speciale ‘wolf’-plaatjes, een belangrijk dier uit het boek, geserveerd. Joop filmt het geheel. Een bijzonder leuke middag. (03-06)

 

Overleg over burendag

Het provinciehuis van Friesland zit om de hoek en ze hebben hun buren uitgenodigd om zich gedurende een middagpauze eind van de maand te presenteren aan geïnteresseerd publiek. Hartstikke leuk, juist je buren ken je vaak niet, dus we doen graag mee. We overleggen over mogelijkheden en wensen. (02-06)

 

Wandelen in liefde

Het zijn drukke weken, we zijn bezig met mooie boeken voor de vakantiekoffer en hopen de lezer weer wat moois mee te geven. Een van die boeken zou Wandelen in liefde kunnen zijn, geschreven door Daan Fousert. We presenteren het in het Stroomhuis in Neerijnen. Daan Fousert, die bij Elikser al een behoorlijke staat van dienst heeft op het gebied van o.a. misdaadromans, heeft met zijn nieuwe boek een prachtige historische roman afgeleverd. Het boek gaat over dr. Pieter Schiphorst, malaria-arts op Sumatra en de zestien jaar jongere zuster Adrie Israel, verpleegkundige, die elkaar op de boot ontmoeten, als ze beiden terugreizen naar hun werk in Indonesië. Ze zien elkaar af en toe en dan wandelen ze samen. Er zitten soms maanden tussen twee ontmoetingen en in die periode voeren ze een uitermate boeiende briefwisseling met elkaar. Op een van hun wandelingen verdwijnen ze spoorloos. (25-05)

 

Geschonden leven

In de Doopsgezinde kerk in Leeuwarden vindt de presentatie plaats van het aangrijpende boek Geschonden leven, geschreven door Etty Kuiper. het boek gaat over haar dochter Corinne, die geen adequate behandeling kon vinden voor haar psychische problemen. Ze werd steeds ongelukkiger en haar familie werd steeds wanhopiger. Bestaande therapieën, behandelingen en diagnoses leken niet te passen op het leven van deze eenzame en zwaar zieke jonge vrouw, die uiteindelijk geen weg meer vond, om het leven te leven. We vinden het heel belangrijk om dit boek uit te brengen en hopen, dat het hulpverleners mede de weg kan wijzen om mensen zoals zij te helpen. (11-05)

 

Irina op kasteel De Wittenburg in Wassenaar

Te gast op kasteel De Wittenburg in Wassenaar, waar het boek Irina wordt gepresenteerd. De schrijver, Haijo de Jong, is eind vorig jaar helaas overleden en we gedenken hem in select gezelschap bij de presentatie van zijn bijzondere liefdesroman. Heel betekenisvol allemaal, mede door de prachtige Franse chansons die zangeres Davine ten gehore brengt. (08-05)

 

101!

Feest voor Frieda Roos, ze wordt 101! En wie mocht denken dat ze nu toch eindelijk met pensioen gaat, nee hoor, ze mailt me het product van haar nieuwe hobby, het schilderen van vogels. Ziet er ook nog heel goed uit. Frieda is toch al een fenomeen, want zij ontsnapte op wonderbaarlijke wijze acht keer aan de Holocaust. Daarover vertelt zij in haar boek Leven in de schaduw van de Swastika. (25-04)

 

Boeiende biografie Johan Wiersma

De naam Wiersma gold in Friesland en wijde omstreken decennialang als een begrip, als het om vervoer en verhuizingen ging. En als er een groot bedrijf of een complexe verhuizing op stapel stond, zoals die van het PEB-gebouw, het Kadaster of de Leeuwarder Courant, stonden er steevast wagens met het bekende Wiersma-logo te laden en te lossen. Johan Wiersma, telg uit een vervoerdersgeslacht, vertelt in zijn autobiografie Van dorpsjongen tot Europeaan over de uitbouw van het bedrijf zoals hij dat zelf heeft meegemaakt. Het boek wordt gepresenteerd in het nieuwe pand van Wiersma Verhuizingen, gecombineerd met een open dag. (16-04)

 

Friezen om utens

In Hoorn vindt de jaarvergadering van het Boun Friezen om utens plaats. Ooit heb ik een heel dik boek samen met een redactie van it Boun mogen maken, Friezen yn ‘e frjemdte en nu mag ik iets vertellen over de verkoop van Friese boeken. Dat is echt een uitdaging en vraagt om creativiteit. Maar als die er is, dan lukt het zeker, want belangstelling is er altijd. Je moet soms alleen weten wat er is, wat het is en waar het te krijgen is. Daar zal aan gewerkt worden. (09-04)

 

Congres Palliatieve zorg

Eva Smit geeft een workshop over haar boek Het Belevingsconcert op het congres Palliatieve zorg en Krista Mirjam Dijkerman, schrijfster van Varen op je ziel, vertelt verhalen. En Elikser heeft een boekenstand, op een prachtige plaats, precies tussen de zalen waar de lezingen en workshops plaatsvinden in. Zonnetje erbij, wat een dagje. Gewoon ontspannend! (04-04)

 

Lezingen Van Staveren, Tomaello en Siepel

Nieuwetijdskind Magazine organiseert een bijzondere dag in Utrecht en wij zijn daarbij omdat er ook schrijvers van Elikser spreken. Antoine van Staveren, auteur van Bewust-er-zijn met hooggevoeligheid en Hartsverhalen voor iedere HSP opent de dag met een aansprekende lezing en Hans Siepel sluit de dag af. Hij is schrijver van Stemmen van de ziel, Bewustzijn, dementie en spiritualiteit, Doornroosje en de Apocalyps en Openbaring. En, als invaller geeft ook Michel Tomaello van het boek De kracht van zelfkennis een boeiende lezing. We zijn blij dat deze schrijvers niet alleen door hun boeken, maar ook door hun lezingen zoveel mensen kunnen inspireren. (03-04)