De uitgeefster


Jitske Kingma voor een boekenkast

Mijn naam is Jitske Kingma. Geboren en getogen in Leeuwarden. Ik begon mijn werkzame leven als correctrice bij een drukkerij. Daarna heb ik twee jaar gereisd door Azië en Australië, in een rozenkas gewerkt in Israël en onderweg mijn eerste artikelen geschreven, die tot mijn grote vreugde werden geplaatst in het Friestalige weekblad Frysk en Frij. Na terugkomst kon ik daar freelance aan de slag en later kwam ik bij het Friesch Dagblad terecht, aanvankelijk als stadsredacteur. Na enige jaren politieberichten, raadsvergaderingen en andere stadse activiteiten te hebben verslagen, schoof ik aan op de cultuurredactie, waar ik onder andere een boekenpagina verzorgde. De volgende stap was de eindredactie en daarna kreeg ik de functie chef van de redactie.

Het werk beviel goed, maar mijn passie lag toch meer bij boeken. Daarom besloot ik eind vorige eeuw het roer om te gooien en voor het vak van uitgever te kiezen. En dat is pas echt leuk werk! Na zo’n twintig jaar in loondienst te hebben gewerkt, wilde ik graag mijn kennis uit de journalistiek en de uitgeefwereld combineren om een eigen bedrijf te beginnen. Die mix van levenservaring en opgedane vakkennis moest tot uitdrukking komen in de naam en daar wilde ik mijn optimistische levensvisie in laten doorklinken. Zo ontstond de naam Elikser. Met ks, want met een x bestond het al, een aircofirma nota bene, lekker koel. Zo begon ik in 2007 met uitgeverij Elikser. Mijn aanpak is persoonlijk, betrokken en betrouwbaar, met oog voor het speciale in ieder mens en in ieder verhaal.Film 2008
Film 2019