De uitgeefster


Bij de boeken

Mijn naam is Jitske Kingma. Geboren in 1959 en opgegroeid in Leeuwarden. Ik begon mijn werkzame leven als correctrice bij een drukkerij. Daarna heb ik twee jaar gereisd door Azië en Australië, in een rozenkas gewerkt in Israël en onderweg mijn eerste artikelen geschreven, die tot mijn grote vreugde werden geplaatst in het Friestalige weekblad Frysk en Frij. Na terugkomst kon ik daar freelance aan de slag en later kwam ik bij het Friesch Dagblad terecht, aanvankelijk als stadsredacteur. Na enige jaren politieberichten, raadsvergaderingen en andere stadse activiteiten te hebben verslagen, schoof ik aan op de cultuurredactie, waar ik onder andere een boekenpagina verzorgde. De volgende stap was de eindredactie en daarna kreeg ik de functie chef van de redactie.

In die tijd, de laatste jaren van de vorige eeuw, was er een nieuwe ontwikkeling gaande: printing on demand, een techniek waarbij de boeken niet meer in grote oplagen hoefden te worden gedrukt, maar ook per stuk konden worden gemaakt. Internetuitgeverij Gopher paste samen met drukkerij RCG in Groningen als eerste in Nederland deze techniek toe. Toen ik werd benaderd om de uitgeverij te versterken, besloot ik het roer om te gooien en voor het vak van uitgever te kiezen. Dat deze druktechniek inmiddels gemeengoed is geworden, was toen niet te voorzien. Maar de kansen en mogelijkheden die het bood, waren al meteen duidelijk. Inmiddels zijn de technieken zover verfijnd, dat het onderscheid tussen een digitaal gedrukt boek en een in offset vervaardigd boek soms alleen door echte kenners te zien is.

Na zo’n twintig jaar in loondienst te hebben gewerkt, wilde ik graag mijn kennis uit de journalistiek en de uitgeefwereld combineren om een eigen bedrijf te beginnen. Die mix van levenservaring en opgedane vakkennis moest tot uitdrukking komen in de naam en daar wilde ik mijn optimistische levensvisie in laten doorklinken. Zo ontstond de naam Elikser. Met ks, want met een x bestond het al, een aircofirma nota bene, lekker koel. Zo begon ik in 2007 met uitgeverij Elikser. Mijn aanpak is persoonlijk, betrokken en betrouwbaar, met oog voor het speciale in ieder mens en in ieder verhaal.