Bijdrage


Boeken

Het lezen van uw manuscript en het bespreken van de inhoud is kosteloos en vrijblijvend. Als we er het uiteindelijk over eens worden dat het geschikt is voor uitgave, gaan we een contract opmaken. De contracten van uitgeverij Elikser betreffen de licentie tot uitgave in de Nederlandse taal (tenzij anders afgesproken) en worden normaal gesproken gesloten voor drie jaar.

Als we het eens zijn over wat we doen en hoe we dat in het contract vastleggen, bespreken we de nadere details, bij voorkeur hier op kantoor, zodat we elkaar kunnen ontmoeten en voorbeelden van onze boeken en promotiemateriaal kunnen laten zien.

Voor alles wat we doen om het boek persklaar te maken en te verkopen worden natuurlijk kosten gemaakt. Daarom is het inmiddels steeds vaker gebruikelijk, dat auteurs een deel van die kosten dragen. De tijd dat een schrijver alleen schreef en een uitgever alleen uitgaf, is voorbij.

Een schrijver werkt, samen met de uitgever, aan de bekendheid van hem/haarzelf en zijn/haar boek. Uitgangspunt is, dat beide partijen zich inzetten voor een zo groot mogelijk bereik. De bijdrage is in de meeste gevallen (vanaf 1 januari 2023) € 1750. Als het boek heel dik is (meer dan 100.000 woorden) of heel bewerkelijk (veel redactie nodig en/of met veel foto's of tabellen), dan wordt het meer. Wanneer het veel dunner is, dan is de bijdrage lager.