Basisinkomen van utopie naar realiteit
Afbeelding van Basisinkomen van utopie naar realiteit
Afbeelding van Basisinkomen van utopie naar realiteit

Basisinkomen van utopie naar realiteit

Gefundeerd pleidooi voor een bestaansgarantie voor iedereen in de vorm van betaalbaar basisinkomen

€ 16,50  Omschrijving

  Pleidooi voor een bestaansgarantie voor iedereen

  De toeslagenaffaire maakte ons op pijnlijke wijze duidelijk dat ons sociale zekerheidsstelsel met z’n 50 regelingen dringend aan herziening toe is. Belangrijkste oorzaak van het probleem is de inkomensafhankelijkheid van veel toeslagen en uitkeringen.
  Die inkomensafhankelijkheid maakt ook dat werken niet loont. Wat je meer aan inkomen ontvangt lever je vaak meteen in aan toeslag of uitkering. Daarbij komt dat ons huidige systeem niet voorkomt dat bijna 1 miljoen mensen in armoede leven. En dat armoedeprobleem wordt straks nog verergerd door de structurele werkeloosheid als gevolg van de toenemende ‘artificial intelligence’ en de robotisering.
  Volgens de schrijver is de tijd, zeker tegen de achtergrond van de toeslagenaffaire en de coronacrisis, rijp voor de introductie van een onvoorwaardelijk en universeel basisinkomen.
  Jan Soons onderbouwt aan de hand van diverse modellen en berekeningen dat zo’n basisinkomen in Nederland betaalbaar is. Daarbij rekent hij af met aannames en vooroordelen en onderbouwt hij zijn stelling dat een universeel basisinkomen past in een rechtvaardige en liberale samenleving.

  Met als achtergrond een mens- en maatschappijbeeld waarin iedereen, van arm tot rijk, in de welvaart kan delen, toont hij aan, hoe een basisinkomen welvaart en welzijn voor iedereen blijvend kan bevorderen en werken echt gaat lonen.

  Basisinkomenvanutopienaarrealiteit_Inkijk.pdf


  Formaat 145x210x15 mm
  Aantal pagina's 154
  Levertijd 2 werkdagen
  Auteur Jan Soons
  Biografie

  Jan Soons is geboren in 1951 te Heerlen. Na de middelbare school studeerde hij aan de juridische faculteit van Tilburg University. Na het behalen van zijn bachelor Nederlands recht verlegde hij zijn studie naar vooral criminologische en sociaal- economisch georiënteerde onderwerpen.
  Van kinds af aan was hem geleerd wat een rechtvaardige samenleving nodig heeft en dat alle mensen gelijke kansen moeten hebben en dat niemand in armoede mag leven.
  Dat rechtvaardigheidsdenken werd tijdens zijn studie nog eens bevestigd en aangewakkerd door de politieke ideologie die toentertijd aan Tilburg University rondwaarde.
  Alhoewel hij de eerste decennia van zijn carrière in de financiële dienstverlening werkte, bleef zijn aandacht voor armoedevraagstukken bestaan.
  Jan zette zijn carrière voort als arbeids- en family-mediator en kreeg daarbij een goed inzicht hoe de samenleving op microniveau functioneert en leerde hij vooral wat ‘verbinding’ kan betekenen voor het welbevinden van mensen.
  Om gezondheidsredenen werd Jan gedwongen zijn mediationwerkzaamheden te beëindigen. Maar zijn ziekteproces gaf hem tegelijkertijd de kans om te reflecteren over datgene wat zo centraal in zijn opvoeding en jeugd had gestaan. Gaandeweg begon hij zich verder te verdiepen in hetgeen filosofen, historici en sociaal-economen over onze wereld en onze toekomst schreven. Zodoende werd hij getroffen door de gedachte aan een onvoorwaardelijk en universeel basisinkomen dat een panacee zou kunnen zijn voor de vele problemen waar de hedendaagse samenleving mee te maken heeft en het welzijn van mensen kan verbeteren.

  Jan Soons publiceert met enige regelmaat over criminologische en sociaal-economische kwesties waarin hij de doelmatigheid en rechtvaardigheid op diverse beleidsterreinen aan de orde stelt.

  Verschijningsdatum 18-08-2020

  Specificaties

  Artikelnummer
  978-94-6365-258-2
  EAN nummer
  9789463652582
  Auteur
  Jan Soons