Dan dogge wy it sels
Afbeelding van Dan dogge wy it sels
Afbeelding van Dan dogge wy it sels

Dan dogge wy it sels

Een bijzonder stukje bibliotheekhistorie over het initiatief van een groepje Friezen om Friestalige boeken in gesproken vorm uit te brengen

€ 15,95  Omschrijving

  Eind van de jaren zestig nam een groepje Friezen het initiatief om Friestalige boeken in gesproken vorm uit te brengen. Zij vonden dat de toenmalige blindenbibliotheken niets of te weinig deden en onder het motto “Dan dogge wy it sels” begonnen zij hun activiteiten in een caravan, achter het huis van een van de initiatiefnemers.
  Het boek van Ad van der Waals gaat over de geschiedenis van het blindenbibliotheekwerk in Friesland, over het Komité Sprutsen Frysk Boek en over de vele partijen en problemen waarmee het Komité - gewild of ongewild - te maken kreeg in haar streven om Friese boeken aan Friestalige lezers aan te kunnen bieden. Allerlei factoren van bestuurlijke, financiële, organisatorische, technische en politieke aard maakten het niet gemakkelijk voor de Friese initiatiefnemers om gestalte te geven aan hun ambities. Er moesten veel belemmeringen worden overwonnen die samenhingen met de onderlinge verhoudingen tussen de landelijk werkende blindenbibliotheken, met het subsidiebeleid van de rijksoverheid en met de voorwaarden die de overheid aan subsidiering stelde. Het gaat over de geschiedenis van het landelijke en het Friese blindenbibliotheekwerk in vooral de periode 1968-1973, met later nog een aantal momenten dat er sprake was van ontwikkelingen die als bedreigend werden ervaren voor het voortbestaan van de studio in Sneek en daarmee de productie van Friestalige boeken.
  Momenteel omvat de collectie Friestalige boeken bij het Loket bijna 1400 titels. De vraag of dat aantal er ook zou zijn geweest als niet in 1968 gewoon begonnen was met inspreken is natuurlijk nooit te beantwoorden.
  Met dit boek heeft Ad van der Waals een bijzonder stukje bibliotheekhistorie vastgelegd.

  Formaat

  145x210 mm

  Aantal pagina's 109
  Levertijd 2 werkdagen
  Auteur

  Ad van der Waals

  Biografie

  A.J. (Ad) van der Waals (1946) was van 1969-1984 en van 1989-1990 werkzaam in diverse functies in het openbaar bibliotheekwerk, waaronder van 1976 tot 1984 als Directeur Openbare Bibliotheken bij de Provinciale Bibliotheekcentrale voor Zuid-Holland. Van 1984 tot 1989 was hij coördinator van het Centraal Orgaan Lectuurvoorziening voor Blinden en Slechtzienden. In 1991 werd hij directeur van het landelijk bureau van de Nederlandse Vereniging van Blinden en Slechtzienden (NVBS). In 1997 maakte hij de overstap naar de functie van beleidsmedewerker bij de NVBS en later bij de netwerkorganisatie van organisaties van mensen met een visuele beperking, Viziris. Hij hield zich beleidsmatig bezig met een diversiteit van bestuurlijke zaken en inhoudelijke beleidsterreinen. Sinds 2008 is hij freelance werkzaam op het terrein van bestuurs- en beleidsondersteuning en doet hij op persoonlijke titel onderzoek naar de bestuurlijke geschiedenis van de gesubsidieerde informatie-en lectuurvoorziening aan blinden en slechtzienden.

  Verschijningsdatum

  09-09-2010

  Specificaties

  Artikelnummer
  978-90-8954-231-1
  EAN nummer
  9789089542311
  Auteur
  Ad van der Waals