De kracht van ervaring
Afbeelding van De kracht van ervaring
Afbeelding van De kracht van ervaring

De kracht van ervaring

Praktisch, breed opgezet en hoopvol boek over aanpak van geweld in relaties

€ 29,50  Omschrijving

  In dit boek zit mijn werk, mijn leven en mijn hart.
  Sietske Dijkstra

  Een boek over geweldspatronen, tacit knowing en thuis.

  Dit boek gaat over intimiteit en het schenden daarvan. Kernvraag is hoe je deze schending belichaamt, taal, een (muzische)vorm en een waardevol handelingskader geeft. Er wordt bij geweld in relaties en na het verbreken ervan veel geleden, soms luidkeels, maar vaak ook in stilte. Geweldspatronen geven inzicht in de structuur en het waarom van geweld en de ondermijnende werking die daarvan uitgaat. De kracht van een narratieve benadering helpt om dat invoelbaar en waarneembaar te maken en te onderbouwen. Het ontwikkelen en toepassen van kennis en vaardigheden op dit thema en een dienstbare menselijke houding zijn van levensbelang om geweld te stoppen, macht te kantelen en bij te dragen aan veiligheid en herstel.

  Er is wereldwijd veel geweld, thuis en daarbuiten in instituties, regimes en landen. Steeds vaker wordt een structuur van machtsongelijkheid blootgelegd. Er is veel ontheemding en soms ontworteling, maar we zijn als samenleving niet vleugellam.

  Dit boek is geschreven voor betrokkenen en professionals en maakt duidelijk vanuit de praktijk hoe geweld in relaties ontwrichtend uitwerkt. Maar ook hoe er concreet met interventies, werkvormen en vak- en ervaringskracht een uitweg kan worden gevonden.

  Sietske Dijkstra schreef een zeer persoonlijk én praktisch boek, dat ik van harte aan studenten en professionals aanbeveel.
  Janine Janssen, lector Veiligheid in Afhankelijkheidsrelaties aan Avans Hogeschool en de Politieacademie
  en bijzonder hoogleraar Rechtsantropologie aan de Open Universiteit

  Dit boek biedt een hoopvol perspectief voor het collectief draagvermogen voor mensen die met geweld in afhankelijkheidsrelaties zijn en worden geconfronteerd. En voor professionals die dit hoopvol perspectief weer, samen met cliënten, kunnen vormen.
  Ard Sprinkhuizen, senior Onderzoeker,
  Kenniscentrum Sociale Innovatie Hogeschool Utrecht
  en Lectoraat GGZ en Samenleving Hogeschool Windesheim

  DekrachtvanervaringBinnenwerkINK.pdf
  Formaat 145x210 mm
  Aantal pagina's 410
  Levertijd 2 werkdagen
  Auteur Sietske Dijkstra
  Biografie

  De aanpak van geweld in relaties is een rode draad in Sietskes loopbaan waarin ze aandacht heeft voor de bezieling, kwetsbaarheid en ambachtelijkheid van het werk. Ze promoveerde in 2000 bij genderstudies in Utrecht op een biografisch onderzoek naar betekenisgeving van geweld in de kindertijd op relaties en richtte haar bureau Dijkstra op in 1998. Ze verricht praktijkgericht onderzoek, ontwerpt en geeft (na)scholing, biedt advies, casusconsultatie en geeft coaching (aan ouders) bij relationele onveiligheid.

  Verschijningsdatum 08-03-2024

  Specificaties

  Artikelnummer
  978-94-6365-617-7
  EAN nummer
  9789463656177
  Auteur
  Sietske Dijkstra