De mens: dienen in vergeestelijking

De mens: dienen in vergeestelijking

Dit boek bevat de doctrine van Louis-Claude de Saint-Martin en daarnaast veel uitleg over de grote Teutoonse filosoof Jacob Boehme

€ 60,-  Omschrijving

  Dit boek is het laatste boek dat Louis-Claude de Saint-Martin geschreven heeft. Het bevat zijn eigen doctrine, maar daarnaast veel uitleg over de grote Teutoonse filosoof, Jacob Boehme.
  Jacob Boehme (1575-1624) was de meester schoenmaker uit het Duitse Görlitz aan de Neisse die ook Duits mysticus en theoloog was, maar van wie de vele werken (waaronder Aurora het bekendst is) moeilijk toegankelijk zijn. Louis-Claude de Saint-Martin (1743-1803) kwam met het denken van Boehme via leerlingen en vrienden in aanraking, toen hij in Straatsburg verbleef. Hij was dermate onder de indruk van deze filosoof dat hij Duits heeft geleerd om Boehme in zijn eigen taal te kunnen lezen en in het Frans te kunnen vertalen. En dat heeft hij uiteindelijk ook gedaan.
  Dit laatste boek van Louis-Claude de Saint-Martin geeft veelal een toelichting op de moeilijk toegankelijke filosofie van Jacob Boehme, die echter gedeeld wordt door Louis-Claude de Saint-Martin. Niet voor niets noemde Saint-Martin Boehme zijn tweede leermeester, na Pasqually als zijn eerste leermeester.

  Formaat165x240
  Aantal pagina's343
  Levertijd2 werkdagen
  AuteurLouis-Claude de Saint-Martin
  Korte levensbeschrijving

  Louis-Claude de Saint-Martin werd geboren in 1743 te Amboise (Indre-et-Loire) als telg van een adellijke familie. Hij deed rechtenstudies en werd, zoals zijn ouders het wilden, advocaat. Dat beroep beviel hem echter niet en dankzij de steun van een invloedrijke vriend, behaalde hij in 1765 (op tweeëntwintigjarige leeftijd) het diploma van onderluitenant bij het regiment van Foix.
  Tijdens zijn militaire carrière stortte hij zich ook vol overgave op de studie van het esoterische. Door tussenkomst van een van zijn vrienden uit de officiersrangen, kapitein de Granville, werd Saint-Martin vanaf 1765 toegelaten tot de Ordre des Chevaliers Maçons Elus-Cohen de l'Univers, een orde die enkele jaren daarvoor was gesticht door Martines de Pasqually. De rites van deze orde beïnvloedden Saint-Martin diep en vormden de basis voor zijn filosofische thema's die hij in zijn werken uitwerkt.
  In 1771 nam hij ontslag uit het leger om zich aan zijn roeping over te geven en was hij ook gedurende enkele maanden de secretaris van Martines de Pasqually.
  In 1743 en 1744 verbleef hij te Lyon bij een andere discipel van Martines, Jean-Baptiste Willermoz, die in 1778 de Rite Ecossais Rectifié (RER) stichtte. In de loop van zijn verblijf bij Willermoz, schreef Saint-Martin zijn eerste werk: Des erreurs et de la vérité, ou les Hommes rappelés aux principes de la science. Toen dit werk in 1775 verscheen, verbleef Saint-Martin in Parijs en verwierf hij de benaming Le philosophe inconnu.
  Zijn tweede werk Tableau naturel des rapports qui unissent Dieu, l’Homme et l’univers (1782) zette de gedachtegang van zijn eerste werk verder. Vanaf die periode ging Saint-Martin ook een andere weg op: hij week af van de actieve weg van de magie en ontwikkelde een meer inwendige visie. Uiteindelijk begon Saint-Martin de vrijmetselarij zelfs te wantrouwen, zelfs al was hij gedurende een korte periode lid geweest van de rite rectifié van Willermoz. Zijn verblijf in Straatsburg was van groot belang voor Saint-Martin: hij ontmoette er Mme de Böcklin die hem in aanraking bracht met de filosofie van Jacob Boehme (1575-1624).
  Na L’Homme de désir (1790) en Le Nouvel Homme en Ecce Homo (beide verschenen in 1792), schreef Saint-Martin voornamelijk onder invloed van de filosofie van Boehme. In dezelfde periode startte ook zijn briefwisseling met Niklaus Anton Kirchberger (1739-1799). Hij schreef nog andere werken, waarvan Le Ministère de l’homme-esprit (1802) ongetwijfeld het meest uitgewerkt is en waarin hij Boehmes filosofische standpunten met die van zijn meester Martines verenigde. Tezelfdertijd maakte hij ook vertalingen van Boehmes werken en gaf hij ze uit. Saint-Martin stierf in 1803 te Aulnay (nabij Sceaux), bij de senator Lenoir-Laroche.

  Verschijningsdatum2014-01-20

  Specificaties

  Artikelnummer
  978-90-8954-000-3
  EAN nummer
  9789089540003
  Auteur
  Louis-Claude de Saint-Martin
  Vertaler
  J.P.C.G. van der Meulen