De realiteit van [GOD]
Afbeelding van De realiteit van [GOD]
Afbeelding van De realiteit van [GOD]

De realiteit van [GOD]

Ontwikkelingen van kerk en geloof vanuit persoonlijk en biografisch perspectief. Een tijdsbeeld en inzicht in de ontwikkelingen die ten grondslag liggen aan de grote verschuivingen in de westerse cultuur op het gebied van het geloof

€ 27,50  Omschrijving

  “Om niet geheel te zwijgen”, zei Augustinus ooit in verband met het spreken over God, – wat volgens Wittgenstein het beste zou zijn, omdat men moet zwijgen over datgene waarover men niet kan spreken. Om niet geheel te zwijgen schrijf ik dit boek over God in een tijd waarin het niet langer over God kan gaan, ook al lijkt het alsof er weer meer aan God wordt gedaan. Daarom schrijf ik [G?D]. We kunnen het niet over God hebben, zonder toe te geven dat we niet weten wat God is. God is niet 3D. We kunnen dus niet om God heen lopen als om een voorwerp. God staat tussen haken. Het hart van God is mysterie.

  Ik denk dat de waarheid van alle religie bepaald wordt door de mate waarin zij in staat is ons te genezen van bestaansangsten en van de beperkende werkingen die angsten hebben op ons leven. De slagader van elke religie is dat zij ons weet te brengen bij de diepste verbinding met onszelf, met elkaar en met de wereld.”

  Dat schrijft Gerard Knol in de inleiding van dit boek waarin hij de ontwikkelingen van kerk en geloof vanuit persoonlijk en biografisch perspectief beschrijft. De Protestantse Kerk in Nederland (PKN), het kerkelijke instituut waarbinnen hij werkt, bevindt zich in een hevige storm, waarbij zekerheden wankelen en kerken leeglopen. “Het christelijk geloof heeft in het Westen enige eeuwen gefunctioneerd als het absolute kader waarbinnen wij ons leven hebben geïnterpreteerd en gerealiseerd. Dat kader is zichtbaar geworden als zelfbeperking. Het verloor zijn absolute geldingskracht en daarmee is het verdwenen. Wie eenmaal een glimp van deze vervreemding heeft opgepikt, kan niet meer terugkeren tot de realiteit van dit geloof, tenzij die (opnieuw) in een nieuwe religieuze ervaring ontsloten wordt.

  Je kunt dit boek zien als een weg waarlangs ik probeer te hervinden wat wij hebben verloren, of als een weg waarlangs ik probeer te vinden wat wij, bij nader inzien, nog steeds niet gevonden hebben.”

  Het bijzondere aan dit boek is dat het behalve een goed tijdsbeeld en inzicht in de ontwikkelingen die ten grondslag liggen aan de grote verschuivingen in de westerse cultuur, ook een breed en persoonlijk inzicht geeft in een kwestie, die mensen tot in het diepst van hun wezen raakt: het geloof en daarmee de zin en vervulling van het bestaan.

  Formaat165 x 240 mm
  Aantal pagina's383 pagina's
  Levertijd2 werkdagen
  AuteurGerard Knol
  Korte levensbeschrijving

  Gerard Knol is predikant in de Protestantse Kerk in Nederland. Hij is in 1986 begonnen als gereformeerd predikant in de kerk van Easterein c.a. en Itens-Hennaard. In zijn tweede gemeente, Goutum c.a., die hij diende als hervormd predikant, liep hij op tegen zijn eigen onoplosbare geloofsconflicten. Op oudejaarsdag 2000 nam hij afscheid van Goutum c.a. om aan een bezinningstijd van ruim twee jaren te beginnen. In 2003 begon hij gelouterd opnieuw als predikant in de hervormde gemeenten van Mantgum-Skillaerd, Raerd-Poppenwier, Húns-Leons, Jirnsum en Dearsum. Vanaf 1 februari 2009 is hij ook predikant van de hervormde gemeente Reduzum-Idaerd c.a. die ook Friens omvat. Filosofie en peiling van de tendensen van de huidige tijd brengen hem op nieuwe wegen van geloven. Zijn ervaringen en de ontwikkeling van zijn visie brachten hem tot het schrijven van dit boek. Zijn volgende project omvat het onderzoek naar mythen en hun betekenis.

  Verschijningsdatum2009-11-13

  Specificaties

  Artikelnummer
  978-90-8954-127-7
  EAN nummer
  9789089541277
  Auteur
  Gerard Knol