Doornroosje en de Apocalyps
Afbeelding van Doornroosje en de Apocalyps
Afbeelding van Doornroosje en de Apocalyps

Doornroosje en de Apocalyps

Een inspirerend en hoopvol boek voor hen die bereid zijn religieuze en wetenschappelijke dogma’s los te laten om vervolgens te ontdekken welke verantwoordelijkheid zij zelf hebben om in de Eindtijd een bijdrage te leveren aan de schepping van ‘een nieuwe hemel en een nieuwe aarde’.

€ 22,-  Omschrijving

  De woorden Apocalyps en Eindtijd zijn de laatste jaren steeds vaker tehoren in het publieke, journalistieke en religieuze debat. Zo wordt deislamitische terreurorganisatie IS geïnspireerd door de gedachte dat zij eenbelangrijke taak te vervullen hebben in de apocalyptische strijd. Zij zienzichzelf als de uitverkorenen die nu in de Eindtijd de ongelovigen moetenvernietigen. Maar ook in sommige christelijke groeperingen is de idee dat we inde Eindtijd zijn beland een levendige gedachte. Wie zonder religieuze dogma’snaar de toestand van de wereld kijkt, met zijn amoreel internationaalfinancieel en internationaal politiek systeem, waar corruptie en amoreelleiderschap zegevieren, de schrijnende tegenstelling tussen de rijken der aardeen de rest, het morele verval van de religieuze instituties, de nieuwe dreiginguit het Oosten, de verwoestende effecten van de klimaatsverandering en denietsontziende religieus geïnspireerde terreur, bekruipt soms ook de gedachte datwe aan de rand van een Apocalyptische afgrond staan.

  Dit bijzondere boek toont aan met een beroep op deuniversele, hermetische wijsheid dat de oorspronkelijke betekenis van deApocalyps en de Eindtijd verloren zijn gegaan. De auteur laat zien wat dieoorspronkelijke betekenis van de Apocalyps en Eindtijd is. Ook de universelewijsheid voorzag een Apocalyps en Eindtijd. Maar deze verschilt, zo toont deauteur overtuigend aan, fundamenteel van de uitleg van joden, moslims,christenen en sprekers in het publieke debat. Doornroosje en de Apocalyps is een inspirerend en hoopvol boek voorhen die bereid zijn religieuze en wetenschappelijke dogma’s los te laten omvervolgens te ontdekken welke verantwoordelijkheid zij zelf hebben om in deEindtijd een bijdrage te leveren aan de schepping van ‘een nieuwe hemel en eennieuwe aarde’.

  Formaat

  145x210x28 mm

  Aantal pagina's302
  Levertijd2 werkdagen
  AuteurHans Siepel
  Korte levensbeschrijving

  Hans Siepel (1958) heeft politicologie gestudeerd en gewerkt in diverse communicatiefuncties. Het meest recent bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Hij heeft van 2003-2005 twee jaar de master opleiding Spiritualiteit aan de Katholieke Universiteit van Nijmegen gevolgd. Ook heeft hij één jaar de opleiding tot reïncarnatietherapeut in Utrecht gedaan. Hij is nu schrijver, moderator, docent en adviseur, vooral op het gebied van risico- en crisiscommunicatie. Zeer recent verscheen mede van zijn hand het boek Risico en crisiscommunicatie; succesfactor in crisissituaties bij uitgeverij Coutinho in Bussum.

  Doornroosje en de Apocalyps is een bewerkte tweede druk van het in 2009 verschenen Doornroosje en de Apocalyps in 2012

  Verschijningsdatum

  09-04-2015

  Specificaties

  Artikelnummer
  978-90-8954-751-4
  EAN nummer
  9789089547514