Gedeeld verleden – een dorp vol verhalen
Afbeelding van Gedeeld verleden – een dorp vol verhalen
Afbeelding van Gedeeld verleden – een dorp vol verhalen

Gedeeld verleden – een dorp vol verhalen

Ervaringskroniek over 100 jaar jeugddorp De Glind geeft waardevol tijdsbeeld en scherp inzicht in jeugdzorg

€ 32,50  Omschrijving

  Verhalen over en foto’s van 100 jaar jeugdzorg in het jeugddorp De Glind

  Het begon in 1912, met een ‘opvoedingsgesticht’ voor verwaarloosde en ‘ontouderde’ kinderen, in het midden van Nederland, op initiatief van ds. R.J.W. Rudolph en een groep idealistische christenen. Het ‘opvoeddorp’ of jeugddorp kreeg later zijn naam: Rudolphstichting. Dit boek beschrijft de 100-jarige geschiedenis van het jeugddorp, waarin veel is gebeurd en veel is veranderd. Het is een boek geworden met mooie, ontroerende, verdrietige, boze en vrolijke verhalen van bewoners en oud-bewoners.
  In de eerste tientallen jaren wist men in veel situaties niet goed hoe men moest omgaan met kinderen die om de een of andere reden niet thuis konden wonen. Hoe het die kinderen verging, was sterk afhankelijk van waar ze werden geplaatst. In de paviljoens of groepshuizen moesten de kinderen vaak vechten om hun eigen plekje en in de pleeggezinnen waren de verschillen in behandeling tussen eigen kinderen en pleegkinderen soms groot. De verhalen die in dit boek worden verteld, zijn dan ook allemaal anders. Het is de verdienste van de schrijvers, dat ze in deze ervaringskroniek behalve de vrolijke en warme verhalen juist ook de minder plezierige kanten van 100 jaar jeugdzorg hebben belicht.
  Het leefklimaat is in de jaren vijftig gaandeweg verbeterd tot wat het nu is. Het is nu een plaats waar kinderen tot zichzelf kunnen komen, zo goed mogelijk worden opgevangen en worden begeleid naar een leven buiten de bescherming van het jeugddorp. Een uithuisplaatsing doet altijd pijn, maar als je nieuwe omgeving als onveilig wordt ervaren, dan is de pijn dubbel zo erg. Sommige verhalen tonen dat overduidelijk aan.
  Het boek geeft niet alleen een waardevol tijdsbeeld, maar bovendien een scherp inzicht in jeugdzorg, de verschillende benaderingen en de effecten daarvan. Het boek is vlot geschreven, de verhalen worden heel beeldend verteld en de vele foto’s illustreren het geheel. Een waardig en waardevol boek dat een groter bereik en een breder publiek verdient dan alleen dat van (oud-) bewoners en (oud-)werknemers. Juist vanwege de openhartigheid waarmee over jeugdzorg in die 100 jaar wordt gesproken, is het uitermate informatief.

  Gedeeld verleden_Inkijk.pdf

  Formaat 210x297x20 mm
  Aantal pagina's 349
  Levertijd 2 werkdagen
  Auteur Jaap Krediet en Rieke Visser
  Biografie

  De schrijvers en samenstellers Jaap Krediet, geboren te Apeldoorn in 1948 en Rieke Visser, geboren te Giekerk in 1949, hebben van 1961 tot 1968 op de Rudolphstichting gewoond. Jaap werd uithuisgeplaatst omdat zijn ouders waren overleden en Rieke kwam er terecht omdat haar ouders daar pleegouders werden. Zo hebben ze elkaar leren kennen, zijn er verliefd op elkaar geworden en in het dorpskerkje met het spitse torentje zijn ze in 1969 getrouwd. Ze kregen kinderen en kleinkinderen en gaven opnieuw vorm aan hun leven. Beiden hebben in hun leven, opleiding en werk kennis en kunde opgedaan die het schrijven van deze ervaringskroniek mogelijk hebben gemaakt. Rieke vanuit haar werk als docent volwasseneneducatie en Jaap als commissaris van politie binnen het recherchevak. Het invoelingsvermogen, de luister- en taalvaardigheid van de een en de kennis van het onderzoekswerk, de vasthoudendheid en het analytisch vermogen van de ander bleken een goede combinatie te zijn. De status van uithuisgeplaatst kind en ‘eigen’ kind opende daarnaast de deuren van oud- en huidige dorpsbewoners. Ze spraken dezelfde taal en hadden deels dezelfde ervaringen. De ontmoetingen met al die bewoners hebben hun leven verrijkt. De samenwerking tussen beiden leverde vaak discussies op, maar de humor ontbrak nooit.

  Verschijningsdatum 28-10-2017

  Specificaties

  Artikelnummer
  978-90-8954-993-8
  EAN nummer
  9789089549938
  Auteur
  Jaap Krediet
  Tweede auteur
  Rieke Visser