Gewoon anders lezen in de openbare bibliotheek
Afbeelding van Gewoon anders lezen in de openbare bibliotheek
Afbeelding van Gewoon anders lezen in de openbare bibliotheek

Gewoon anders lezen in de openbare bibliotheek

Uitvoerige en gedegen beschrijving van de geschiedenis van instellingen voor leesvoorzieningen voor blinden en slechtziendenGratis verzending

€ 24,95  Omschrijving

  Sinds de start van de blindenbibliotheek in Den Haag in 1891 kent ons land instellingen die aan mensen met een leesbeperking lectuur in een voor hen bruikbare leesvorm aanbieden. Het begrip blindenbibliotheek maakte op den duur plaats voor aangepast lezen. De aangepaste lectuurvoorziening is inmiddels onderdeel geworden van het stelsel van het openbaar bibliotheekwerk.

  Dit boek beschrijft de geschiedenis van deze bijzondere tak van de openbare bibliotheekvoorziening. Daarnaast wordt ingegaan op de geschiedenis van het openbaar bibliotheekwerk voor zover er raakvlakken waren met de dienstverlening van de blindenbibliotheken. Er wordt beschreven op welke wijze gesproken boeken werden geïntroduceerd in de openbare bibliotheken en hoe werd getracht de blindenbibliotheken daarbij in te schakelen. Aan de orde komen de omstandigheden en motieven waardoor de aangepaste lectuurvoorziening vooral een landelijk karakter heeft behouden en veel minder een zaak van plaatselijke bibliotheken is geworden. Desondanks zijn er drie openbare bibliotheken geweest die gedurende langere tijd een afdeling voor blinden en slechtzienden in stand hebben gehouden. Met de beschrijving van de geschiedenis van deze bijzondere dienstverlening in Utrecht (1913-1943), Amsterdam (1919-1987) en Groningen (1925-2002) wordt een bijdrage geleverd aan een tot nu toe nauwelijks beschreven onderdeel van lokale bibliotheekgeschiedenis.

  Er wordt in dit boek uitgebreid aandacht besteed aan twee onderwerpen waarbij de blindenbibliotheken een heel andere ontwikkeling hebben gekend dan de openbare bibliotheken: de levensbeschouwelijke identiteit en de invloed van de lezers. Uitvoerig wordt beschreven op welke manier de lezers van de blindenbibliotheken en hun belangenorganisaties betrokken waren bij alle discussies over het beleid, de structuur en de uitvoering van het werk. Een gelijkwaardige toegang tot lectuur en informatie en dienstverlening vanuit een landelijke voorziening stonden bij hen centraal. Hoe hebben overheid, blindenbibliotheken, openbare bibliotheken en de doelgroep in ruim honderd jaar er voor gezorgd dat mensen met een leesbeperking zoveel mogelijk over dezelfde lectuur kunnen beschikken als goedzienden? Een boek over meer dan 120 jaar aangepaste lectuurvoorziening voor mensen die anders lezen.

  Formaat145x210
  Aantal pagina's476
  Levertijd2 werkdagen
  AuteurAd van der Waals
  Korte levensbeschrijving

  A.J. (Ad) van der Waals (1946) was van 1969 tot 1984 en van 1989 tot 1990 werkzaam in diverse functies in het openbaar bibliotheekwerk, waaronder van 1976 tot 1984 als Directeur Openbare Bibliotheken bij de Provinciale Bibliotheekcentrale voor Zuid-Holland. Van 1984 tot 1989 was hij coördinator van het Centraal Orgaan Lectuurvoorziening voor Blinden en Slechtzienden. In 1991 werd hij directeur van het landelijk bureau van de Nederlandse Vereniging van Blinden en Slechtzienden (NVBS). In 1997 maakte hij de overstap naar de functie van beleidsmedewerker bij de NVBS en later bij de netwerkorganisatie van organisaties van mensen met een visuele beperking, Viziris.
  Hij hield zich beleidsmatig bezig met een diversiteit van bestuurlijke zaken en inhoudelijke beleidsterreinen. Vanuit zijn positie als beleidsmedewerker van de NVBS en de Federatie Slechtzienden- en Blindenbelang was hij in de periode 2004-2007 nauw betrokken bij het inpassen van het blindenbibliotheekwerk in het stelsel van openbare bibliotheken en het tot stand komen van het Loket aangepast-lezen. Sinds 2008 is hij freelance werkzaam op het terrein van bestuurs- en beleidsondersteuning en voerde opdrachten uit voor onder meer het Sector Instituut Openbare Bibliotheken, de Stichting Loket aangepast-lezen, de NLBB en de belangenorganisaties van mensen met een visuele beperking.
  Op persoonlijke titel doet hij onderzoek naar de bestuurlijke geschiedenis van de gesubsidieerde informatie- en lectuurvoorziening aan blinden en slechtzienden.

  Verschijningsdatum2013-09-03

  Specificaties

  Artikelnummer
  978-90-8954-554-1
  EAN nummer
  9789089545541
  Auteur
  Ad van der Waals