Het universele tableau uit Pasquallly

Het universele tableau uit Pasquallly

Verschillende facetten uit 'Verhandeling over de Reïntegratie van de Wezens’, tien lange gebeden en tien lezingen

€ 25,-  Omschrijving

  Tien gebeden van Saint-Martin – Tien lezingen te Lyon van Saint-Martin

  Dit boekje geeft verschillende facetten uit het boek de 'Verhandeling over de Reïntegratie van de Wezens in hun oorspronkelijke hoedanigheid, deugd en Goddelijke spirituele macht' van Martinès de Pasqually weer, met name het Universele Tableau. De ordening is echter anders dan in het bronboek, dit omdat het zo meer in samenhang kan worden gegeven. Uit voornoemd boek is van twee veel voorkomende symbolen een weergave in een andere ordening toegevoegd: de Berg Sinaï en het Tabernakel.

  Aan deze tekst zijn tien lange gebeden van Louis-Claude de Saint-Martin toegevoegd; deze gebeden zijn gevonden op Internet op een oude Site over Saint-Martin. Zij spreken voor zich en zijn te inspirerend om niet in vertaling aan te bieden. En tien lezingen te Lyon van Saint-Martin. die ik gekopieerd ontving van een waarde broeder teneinde ze te kunnen vertalen.

  Voor de enkele liefhebber is het lange voorwoord uit het Franse bronboek van Pasqually in vertaling toegevoegd. Dit geeft van bepaalde woorden en begrippen (Het Ding, La Chose) een verduidelijking.

  Het universele tableau Binnenwerk INK.pdf

  Formaat 165x240x14 mm
  Aantal pagina's 141
  Levertijd 2 werkdagen
  Auteur Louis-Claude de Saint-Martin
  Biografie

  Louis-Claude de Saint-Martin werd geboren in 1743 te Amboise (Indre-et-Loire) als telg van een adellijke familie. Hij deed rechtenstudies en werd, zoals zijn ouders het wilden, advocaat. Dat beroep beviel hem echter niet en dankzij de steun van een invloedrijke vriend, behaalde hij in 1765 (op tweeëntwintigjarige leeftijd) het diploma van onderluitenant bij het regiment van Foix. Tijdens zijn militaire carrière stortte hij zich ook vol overgave op de studie van het esoterische. Door tussenkomst van een van zijn vrienden uit de officiersrangen, kapitein de Granville, werd Saint-Martin vanaf 1765 toegelaten tot de Ordre des Chevaliers Maçons Elus-Cohen de l'Univers, een orde die enkele jaren daarvoor was gesticht door Martines de Pasqually. De rites van deze orde beïnvloedden Saint-Martin diep en vormden de basis voor zijn filosofische thema's die hij in zijn werken uitwerkt. In 1771 nam hij ontslag uit het leger om zich aan zijn roeping over te geven en was hij ook gedurende enkele maanden de secretaris van Martines de Pasqually.
  In 1743 en 1744 verbleef hij te Lyon bij een andere discipel van Martines, Jean-Baptiste Willermoz, die in 1778 de Rite Ecossais Rectifié (RER) stichtte. In de loop van zijn verblijf bij Willermoz, schreef Saint-Martin zijn eerste werk: Des erreurs et de la vérité, ou les Hommes rappelés aux principes de la science. Toen dit werk in 1775 verscheen, verbleef Saint-Martin in Parijs en verwierf hij de benaming Le philosophe inconnu. Zijn tweede werk Tableau naturel des rapports qui unissent Dieu, l’Homme et l’univers (1782) zette de gedachtegang van zijn eerste werk verder. Vanaf die periode ging Saint-Martin ook een andere weg op: hij week af van de actieve weg van de magie en ontwikkelde een meer inwendige visie. Uiteindelijk begon Saint-Martin de vrijmetselarij zelfs te wantrouwen, zelfs al was hij gedurende een korte periode lid geweest van de rite rectifié van Willermoz. Zijn verblijf in Straatsburg was van groot belang voor Saint-Martin: hij ontmoette er Mme de Böcklin die hem in aanraking bracht met de filosofie van Jacob Boehme (1575-1624).
  Na L’Homme de désir (1790) en Le Nouvel Homme en Ecce Homo (beide verschenen in 1792), schreef Saint-Martin voornamelijk onder invloed van de filosofie van Boehme. In dezelfde periode startte ook zijn briefwisseling met Niklaus Anton Kirchberger (1739-1799). Hij schreef nog andere werken, waarvan Le Ministère de l’homme-esprit (1802) ongetwijfeld het meest uitgewerkt is en waarin hij Boehmes filosofische standpunten met die van zijn meester Martines verenigde. Tezelfdertijd maakte hij ook vertalingen van Boehmes werken en gaf hij ze uit.
  Saint-Martin stierf in 1803 te Aulnay (nabij Sceaux), bij de senator Lenoir-Laroche.

  Verschijningsdatum 14-03-2018

  Specificaties

  Artikelnummer
  978-94-6365-041-0
  EAN nummer
  9789463650410
  Auteur
  Louis-Claude de Saint-Martin
  Vertaler
  J.P.C.G. van der Meulen