In reis nei de moanne - eboek
Afbeelding van In reis nei de moanne - eboek
Afbeelding van In reis nei de moanne - eboek
Afbeelding van In reis nei de moanne - eboek

In reis nei de moanne - eboek

Klassiker Jules Verne no foar 't earst yn it Frysk útbrocht yn in yntegrale oersetting mei alle oarspronklike gravueres, guon sels yn kleur.

€ 8,50  Omschrijving

  Jules Verne (1828–1905) is in wiid ferneamd skriuwer út 'e njoggentjende iuw. Yn syn romans nimt er syn lêzers mei op fiere reizen, dwers troch Afrika, oer de Russyske steppes, nei de Noardpoal of nei de djipten fan 'e oseaan. Jules Verne kombinearre spannende aventoeren mei boeiende beskriuwings fan lannen en folken. Klassikers as De la Terre à la Lune (In reis nei de moanne), Le Tour du monde en 80 jours (In wrâldreis yn 80 dagen) en Voyage au centre de la Terre (De reis nei it middelpunt fan 'e ierde) hawwe al in soad generaasjes fassinearre, en noch altyd foarmet it wurk fan Jules Verne in boarne fan ynspiraasje foar filmers, skriuwers en reklameburo's.

  Yn In reis nei de moanne beskriuwt Jules Verne hoe't in bemanne kûgel mei in gigantysk kanon nei de moanne ta sketten wurdt. Net earder yn de literatuerskiednis waarden de natuerkundige en technyske eftergrûnen fan sa'n reis sa sekuer beskreaun. Verne basearde him op aktuele kennis en rôp foar de berekkenings ferneamde wiskundigen te help. De la Terre à la Lune jout dêrtroch in goed byld fan de wittenskiplike stân fan saken yn 1865. De roman hat dan ek tige bydrûgen oan Jules Verne syn reputaasje as grûnlizzer fan de science fiction. Mar efter de wittenskiplike roman binne mear lagen te finen: it ferhaal kin ek lêzen wurde as in skerpe satire op 'e driuw ta dieden fan de Amerikanen en har militarisme.

  Dizze klassiker is no foar 't earst yn it Frysk útbrocht yn in yntegrale oersetting mei alle oarspronklike gravueres, guon sels yn kleur.

  In reis nei de moanne_Inkijk.pdf


  Formaat eboek
  Aantal pagina's 196
  Levertijd 0 werkdagen
  Auteur | oersetterJules Verne | Syt Bakker-Palma
  Biografie

  Syt Palma (1936) behelle it twadde- en earstegraads foech foar de Frânske taal. Yn 1995 studearre hja ôf oan de universiteit fan Utert mei in skripsje oer Albert Camus. Yn 2000 slagge hja foar it doktoraal eksamen Frysk oan de universiteit fan Grins.
  In pear jier lyn kaam it Jules Verne-Genoatskip mei it fersyk om ien fan de wurken fan Verne út it Frânsk yn it Frysk oer te setten. Dat waard In wrâldreis yn 80 dagen. Yn 2012 kaam der in twadde oersetting: de ferneamde roman De Pest fan Albert Camus. Fan beide skriuwers bestie earder noch gjin oersetting yn it Frysk.
  Syt Palma is troud mei de neerlandikus Sybe Bakker. Hja hawwe fjouwer bern en fjouwer bernsbern.


  Verschijningsdatum 13-04-2016

  Specificaties

  Artikelnummer
  978-90-8954-840-5
  EAN nummer
  9789089548405
  Auteur
  Jules Verne
  Vertaler
  Syt Bakker-Palma