It hûs fan Simen e-boek
Afbeelding van It hûs fan Simen e-boek
Afbeelding van It hûs fan Simen e-boek
Afbeelding van It hûs fan Simen e-boek

It hûs fan Simen e-boek

Prachtich printeboek oer Simen Slak dy’t oare bisten helpe wol en dêrtroch in fierstente swier hûs krijt

€ 7,50  Omschrijving

  Simen Slak is grutsk op syn hûs.
  Foaral op de bûtenkant.
  Binnen is it mar saai. Der moat wat moais, wat fijns yn komme, fynt Simen.
  Mar wêr fynst dat?
  Yn it bosk komt er syn freonen tsjin. Hy kin se net allinnich helpe mei harren problemen, hy krijt sels antwurd op syn fraach.
  Syn slakkehûs wurdt foller en foller.
  In oar helpe is moai, mar is dat ek goed foar Simen sels?
  Hy komt hast net mear foarút …
  Gelokkich hat de nachtûle in oplossing.
  En dan komt sels nóch in grutte dream fan Simen út ...

  ebook_it_hus_fan_simen_ink.epub

  Formaat e-boek
  Aantal pagina's 40
  Levertijd 0 werkdagen
  Auteuren vertalerMarianna van Tuinen - Ytsje Steen-Buwalda
  Biografie

  Marianna van Tuinen (1951) makket sûnt har oplieding oan de Academie voor Beeldende Kunsten ‘Minerva’ printeboeken mei kollaazjes fan papier.
  Yn 2011 brocht Elikser har boek Ando en de gouden bal út, folge troch De regenboogdolfijn (2012), Hoger en hoger (2013), De Vuurdiamant (2014), De Fjoerdiamant (2014), De buitenaardse reis van Q en Quinta (2015), De bûtenierdske reis fan Q en Quinta (2015), Het geheim van de mist (2016), It geheim fan de mist (2016), Livia’s ruimtedroom (2017), Livia’s romtedream (2017), Remus Reuzenmuis (2018), Remus Reuzemûs (2019), en Het huis van Sijmen (2019)

  Ytsje Steen-Buwalda is berne yn Seisbierrum op 21 april 1959. Nei de legere skoalle (yn Slootdorp, Noard-Hollân) hat sy it ateneum folge op it Lienward College yn Ljouwert, en dêrnei hat sy yn Den Haach de sekretaresse-oplieding fan Schoevers dien. Fan 1978 oant 1984 wie se administratyf meiwurkster by in notaris yn Marrum. Sûnt 2001 wurket se as freelance oersetter en korrektor, ûnder oaren foar Elikser en de Afûk. Yn 2010 hat sy it jeugdboek Koning van Katoren fan Jan Terlouw oerset yn it Frysk, en yn 2016 ferskynde har oersetting Jip en Janneke yn it Frysk.

  Verschijningsdatum 31-12-2019

  Specificaties

  Artikelnummer
  978-94-6365-203-2
  EAN nummer
  9789463652032
  Auteur
  Marianna van Tuinen
  Vertaler
  Ytsje Steen-Buwalda