Komme dy kepers / Boef fan Rys (e-boek)
Afbeelding van Komme dy kepers / Boef fan Rys (e-boek)
Afbeelding van Komme dy kepers / Boef fan Rys (e-boek)

Komme dy kepers / Boef fan Rys (e-boek)

Wylde aventoeren fan Nier Hinnebruier en Dynte Planteit yn in boartliek detektive

€ 7,-  Omschrijving

  Mei Komme dy kepers? (1969) en Boef fan Rys (1972) foege Van der Leest in nij sjenre ta oan de Fryske literatuer. Yn de boartlike detektiveferhalen oer Nier Hinnebruier en Dynte Planteit lit er syn personaazjes gâns wylde avontoeren belibje. Hja ferkeare derby yn lúkse fermiddens sa't dy net earder beskreaun wiene yn it Frysk. Boppedat moetsje hja de meast nuveraardige typen dy't - lykas hjasels - gauris mear wei hawwe fan stripfigueren as fan minsken.

  Formaate-boek
  Aantal pagina's193
  Levertijd0 werkdagen
  AuteurR.R. van der Leest
  Korte levensbeschrijving

  Reinder Rienk van der Leest waard berne yn Drachten yn 1933. Hy folge yn Ljouwert de HBS en dêrnei de kweekskoalle. Hy woe it leafst nei de keunstakademy mar dat koe de brune net lûke. Skoalmaster wurde wie syn foarlân. Syn literêre belangstelling kaam pas op lettere leeftyd. Eksperimintearje mei foarm en it sljochtsjen fan grinzen tusken literatuer, keunst en muzyk wiene syn driuw. Yn 1981 krige er de Gysbert Japicxpriis foar de dichtbondel Keunst en fleanwurk.

  Verschijningsdatum2012-05-02

  Specificaties

  Artikelnummer
  978-90-8954-389-9
  EAN nummer
  9789089543899
  Auteur
  R.R. van der Leest