Livia’s romtedream e-boek
Afbeelding van Livia’s romtedream e-boek
Afbeelding van Livia’s romtedream e-boek
Afbeelding van Livia’s romtedream e-boek

Livia’s romtedream e-boek

Prachtich printeboek oer in famke dat dreamt dat se troch de kosmos fleant en dinge ûntdekt dy’t noch nimmen wit

€ 7,50  Omschrijving

  Livia oefenet har sprekbeurt oer it universum. Op ynternet fynt se feiten genôch, mar echt boeiend binne dy net. It moat einliks oer bûtenierdske wêzens gean, tinkt Livia, dan sil de klasse séker goed lústerje!

  Dy nachts dreamt se dat se troch de kosmos fljocht. Se ûntdekt dingen dy’t noch gjinien wit. Op skoalle fertelt Livia hoe’t je yn de romte reizgje kinne. Kin dat dan? De klasse sil it no ek probearje.

  Livia's romtedream_Inkijk.pdf

  Formaat e-boek
  Aantal pagina's 39
  Levertijd per direct
  Auteur/vertaler Marianna van Tuinen / Ytsje Steen-Buwalda
  Biografie

  Marianna van Tuinen (1951) makket sûnt har oplieding oan de Academie voor Beeldende Kunsten ‘Minerva’ printeboeken mei kollaazjes fan papier. Hja yllustrearre û.o. it Fryske berneboekewike-geskink fan 1995 (Gele Gijs & Lange Loeres) en de seizoenbesjochplaten foar In De Maneschijn (1993). By in tentoanstelling fan de Nederlandse Illustratoren Club yn it Stedelijk Museum fan Amsterdam wûn hja de 4e priis fan it publyk.
  Nei in perioade fan tentoanstellingen mei frij wurk is hja werom by de berneboeken: yn 2010 waarden Hoe doet de haan? en Wat doet de dolfijn? (útjouwerij Clavis) útbrocht, en ek de fioelmetoade Tovernoot (boekhannel Broekmans & Van Poppel) fan de fioeliste Anneke Wittop Koning.
  Yn 2011 brocht Elikser har boek Ando en de gouden bal út, folge troch De regenboogdolfijn yn 2012, Hoger en hoger yn 2013, en De Vuurdiamant yn 2014, De Fjoerdiamant (2014), De buitenaardse reis van Q en Quinta (2015), De bûtenierdske reis fan Q en Quinta en yn 2016 Het geheim van de mist, It geheim fan de mist.

  Ytsje Steen-Buwalda is berne yn Seisbierrum op 21 april 1959. Nei de legere skoalle (yn Slootdorp, Noard-Hollân) hat sy it ateneum folge op it Lienward College yn Ljouwert, en dêrnei hat sy yn Den Haach de sekretaresse-oplieding fan Schoevers dien. Fan 1978 oant 1984 wie se administratyf meiwurkster by in notaris yn Marrum. Sûnt 2001 wurket se as freelance oersetter en korrektor, ûnder oaren foar Elikser en de Afûk. Yn 2010 hat sy it jeugdboek Koning van Katoren fan Jan Terlouw oerset yn it Frysk, en yn 2016 ferskynde har oersetting Jip en Janneke yn it Frysk.

  Verschijningsdatum 06-09-2017

  Specificaties

  Artikelnummer
  978-90-8954-978-5
  EAN nummer
  9789089549785
  Auteur
  Marianna van Tuinen
  Vertaler
  Ytsje Steen-Buwalda