Mijn filosofisch portret met kleur

Mijn filosofisch portret met kleur

Gedachten en uitwerkingen van Louis-Claude de Saint-Martin met verrassende inzichten

€ 50,-  Omschrijving

  Na vele jaren aan drie boeken met korte en langere gedachten en invallen van Louis-Claude de Saint-Martin te hebben gewerkt is dit het eindresultaat:

  Mijn filosofisch portret met kleur

  Samengesteld uit twee boeken van de hand van Louis-Claude de Saint-Martin, de Onbekende Filosoof:

  Filosofisch Portret,

  Mijn Groene Boek


  Het derde boek, Het Rode Boek, ook vol invallen en uitgewerkte gedachten, was alleen verkrijgbaar via Internet. De betrouwbaarheid hiervan is niet duidelijk, dus heb ik na het vertaald te hebben besloten dit boek niet toe te voegen. Alle vertalingen van ‘Filosofisch Portret’ en ‘Mijn Groene Boek’ komen uit het Frans, omdat de bronboeken in het Frans authentiek zijn. Er is hierbij ervoor gekozen de boeken niet integraal uit te geven maar het accent te leggen op de punten van filosofische waarde. Deze keuze is uiteraard persoonlijk. Er wordt dus voorbijgegaan aan punten met een overwegend sociaal en/of geschiedkundig aspect, omdat deze aspecten niet meer bekend zijn, personen en gebeurtenissen onbekend zijn, veel niet meer terug te vinden is, et cetera. Dit betreft echter niet veel punten. Overigens, er zijn mogelijk wat uitspraken dubbel maar dit zijn er ook niet veel.
  Dit boek is uitsluitend verkrijgbaar via uitgeverij www.elikser.nl.
  Veel gedachten en uitwerkingen van Louis-Claude de Saint-Martin zijn kiemen voor meditatie en overpeinzing; zij zullen u verrassende inzichten geven en u eveneens een zeer verheffende uitwerking verschaffen. Dit is voor alle geïnteresseerden de verbluffende meerwaarde van dit boek.

  Mijnfilosofischportretmetkleur_Inkijk.pdf


  Formaat 165x240x24 mm
  Aantal pagina's 413
  Levertijd 2 werkdagen
  Auteur
  BiografieLouis-Claude de Saint-Martin werd geboren in 1743 te Amboise (Indre-et-Loire) als telg van een adellijke familie. Hij deed rechtenstudies en werd, zoals zijn ouders het wilden, advocaat. Dat beroep beviel hem echter niet en dankzij de steun van een invloedrijke vriend, behaalde hij in 1765 (op tweeëntwintigjarige leeftijd) het diploma van onderluitenant bij het regiment van Foix.
  Tijdens zijn militaire carrière stortte hij zich ook vol overgave op de studie van het esoterische. Door tussenkomst van een van zijn vrienden uit de officiersrangen, kapitein de Granville, werd Saint-Martin vanaf 1765 toegelaten tot de Ordre des Chevaliers Maçons Elus-Cohen de l'Univers, een orde die enkele jaren daarvoor was gesticht door Martines de Pasqually. De rites van deze orde beïnvloedden Saint-Martin diep en vormden de basis voor zijn filosofische thema's die hij in zijn werken uitwerkt.
  In 1771 nam hij ontslag uit het leger om zich aan zijn roeping over te geven en was hij ook gedurende enkele maanden de secretaris van Martines de Pasqually.
  In 1743 en 1744 verbleef hij te Lyon bij een andere discipel van Martines, Jean-Baptiste Willermoz, die in 1778 de Rite Ecossais Rectifié (RER) stichtte. In de loop van zijn verblijf bij Willermoz, schreef Saint-Martin zijn eerste werk: Des erreurs et de la vérité, ou les Hommes rappelés aux principes de la science. Toen dit werk in 1775 verscheen, verbleef Saint-Martin in Parijs en verwierf hij de benaming Le philosophe inconnu.
  Zijn tweede werk Tableau naturel des rapports qui unissent Dieu, l’Homme et l’univers (1782) zette de gedachtegang van zijn eerste werk verder. Vanaf die periode ging Saint-Martin ook een andere weg op: hij week af van de actieve weg van de magie en ontwikkelde een meer inwendige visie. Uiteindelijk begon Saint-Martin de vrijmetselarij zelfs te wantrouwen, zelfs al was hij gedurende een korte periode lid geweest van de rite rectifié van Willermoz. Zijn verblijf in Straatsburg was van groot belang voor Saint-Martin: hij ontmoette er Mme de Böcklin die hem in aanraking bracht met de filosofie van Jacob Boehme (1575-1624).
  Na L’Homme de désir (1790) en Le Nouvel Homme en Ecce Homo (beide verschenen in 1792), schreef Saint-Martin voornamelijk onder invloed van de filosofie van Boehme. In dezelfde periode startte ook zijn briefwisseling met Niklaus Anton Kirchberger (1739-1799). Hij schreef nog andere werken, waarvan Le Ministère de l’homme-esprit (1802) ongetwijfeld het meest uitgewerkt is en waarin hij Boehmes filosofische standpunten met die van zijn meester Martines verenigde. Tezelfdertijd maakte hij ook vertalingen van Boehmes werken en gaf hij ze uit. Saint-Martin stierf in 1803 te Aulnay (nabij Sceaux), bij de senator Lenoir-Laroche.
  Verschijningsdatum

  Specificaties

  Artikelnummer
  978-94-6365-153-0
  EAN nummer
  9789463651530
  Auteur
  Louis-Claude de Saint-Martin
  Vertaler
  J.P.C.G. van der Meulen