Niet altijd brandewijn met rozijnen
Afbeelding van Niet altijd brandewijn met rozijnen
Afbeelding van Niet altijd brandewijn met rozijnen

Niet altijd brandewijn met rozijnen

Het opmerkelijke levensverhaal van een veearts die later in het bedrijfsleven aan een opmerkelijke carrière begint en naar Australië vertrekt

€ 22,95  Omschrijving

  In dit boek vertelt Reitze Beintema zijn opmerkelijke levensverhaal. Hij werd geboren op het Friese platteland, als zoon van een boer. Hij beschrijft hoe hij opgroeit in de moeilijke dertiger jaren en hoe hij in de oorlog onderdook om aan tewerkstelling in Duitsland te ontkomen. Hij studeert voor veearts en doet veel ervaring op in de praktijk van zijn schoonvader. Levendig en boeiend vertelt hij wat een veearts op het Friese platteland zoal meemaakt. Een veearts is volgens hem vooral iemand die problemen oplost en altijd handelt, nooit voor zaken opzij gaat. Na twaalf jaar doet hij zijn praktijk van de hand en komt in het bedrijfsleven terecht, bij Philips Duphar, het bedrijf dat hem later in de richting van een internationale carrière duwt, yn Australië. Samen met een aantal anderen pioniert hij bij het ontwikkelen van medicijnen voor vee en zijn ervaring als veearts komt hem daarbij zeer goed van pas. Dat het leven oor hem niet altijd even gemakkelijk is, beschrijft hij eveneens in dit boek.

  Formaat145x210
  Aantal pagina's320
  Levertijd2 werkdagen
  AuteurReitze Beintema
  Korte levensbeschrijving

  Reitze Beintema is geboren als boerenzoon in 1927, op Teerns, een buurtschapje ten Zuid-Oosten van Leeuwarden.
  Hij studeerde in de naoorlogse jaren in Utrecht diergeneeskunde en behaalde zijn diploma voor dierenarts in 1952. Na een aantal jaren met groot genoegen te hebben gewerkt in een bloeiende praktijk in Friesland, besloot hij mee vanwege gezondheidsperikelen en andere noodlottige omstandigheden, te kiezen voor een functie in het bedrijfsleven, die hem in Australië terecht deed komen. Na het bedrijfsleven volgde terug in Nederland een positie in het kader van een activiteit geïnitieerd door de toenmalige Minister van Landbouw. Daarna volgde evenwel opnieuw emigratie naar Australië.
  Via een technische positie bij een diervoeding en –geneesmiddelen producerend bedrijf eindigde hij als consulent in hoofdzaak werkend voor deze werkgever, die inmiddels was overgenomen door een hem reeds bekend multinationaal bedrijf.
  Reitze werd in al zijn werk gekenmerkt door zijn hoge mate van inzet en persoonlijke betrokkenheid.
  De naam Reitze Beintema vond zijn oorsprong in de duim van een onder zijn tijdgenoten duidelijk herkenbare figuur. Tegen deze herkenning bestaat zijnerzijds geen bezwaar. De reden van deze keuze ligt in het persoonlijke vlak waar het behoud van enige privacy gewenst blijft.

  Reitze Beintema overleed in 2019

  Verschijningsdatum2012-04-26

  Specificaties

  Artikelnummer
  978-90-8954-432-2
  EAN nummer
  9789089544322
  Auteur
  Reitze Beintema