Recht op bescherming van het gezin
Afbeelding van Recht op bescherming van het gezin
Afbeelding van Recht op bescherming van het gezin

Recht op bescherming van het gezin

Aanbevelingen voor geïntegreerde en structurele maatregelen om uithuisplaatsing in arme gezinnen te voorkomen in onthullend boek

€ 22,50  Omschrijving

  Schrijnende armoede en uithuisplaatsing van kinderen

  De Jeugdzorg, Kinderbescherming en Armoedebeleid staan de laatste tijd volop in de belangstelling. Er is echter te weinig aandacht voor de samenhang tussen langdurige armoede en uithuisplaatsing van kinderen. Van de ± 40.000 kinderen in Nederland die uit huis zijn geplaatst, komt ongeveer de helft uit arme gezinnen.

  Schrijnende, langdurige armoede en uithuisplaatsing van kinderen zijn al eeuwen met elkaar verbonden. En dat geldt wereldwijd. Langdurige armoede grijpt in je hele leven in: minderwaardigheidsgevoelens, angst voor controles en beslissingen van anderen, vernederingen, discriminatie, uitsluiting op allerlei gebieden die nodig zijn om je te kunnen ontwikkelen en je geliefd te weten.

  Het gezinsleven is voor ouders in armoede vaak de enige strohalm in hun bestaan en staat door diezelfde armoede sterk onder druk. Ze ervaren de maatregelen en inmenging van Jeugdzorg en Kinderbescherming meestal niet als ondersteunend, maar als een wereld van onbegrip, gevaar, inbreuk en machtsmisbruik.

  Voor dit boek is gesproken met betrokken gezinnen in interviews en tijdens groepsbijeenkomsten om te proberen te begrijpen waarom zijzelf, hun kinderen of beiden te maken krijgen met maatregelen als uithuisplaatsing. En welke gevolgen dit heeft in het vervolg van hun leven. ATD Vierde Wereld vraagt met dit boek aandacht voor een geïntegreerde aanpak en structurele maatregelen, waardoor gezinnen bij elkaar kunnen blijven en een toekomst kunnen opbouwen zonder armoede. In dit boek staan ervaringen, meningen en aanbevelingen voor zo’n aanpak.

  Een onthullend, onthutsend en uitermate actueel boek.

  Rechtopbeschermingvanhetgezin_Inkijk.pdf

  Formaat 145x210 mm
  Aantal pagina's 303
  Levertijd 2 werkdagen
  Auteur Annie van den Bosch-Höweler
  Biografie

  Annie van den Bosch-Höweler (geb. 1942) was tot 1973 werkzaam in vormingswerk voor werkende jongeren en in buurthuiswerk. Ze leerde ATD Vierde Wereld kennen in 1969 in de USA. Van 1972-1994 zat ze in het bestuur van ATD Vierde Wereld Nederland. Van 1974 -2009 was ze volontair bij ATD Vierde Wereld, voornamelijk in Nederland en op het Internationaal Centrum in Frankrijk. Vanaf 2009 is ze actief bij ATD als medestander.

  Verschijningsdatum 15-05-2022

  Specificaties

  Artikelnummer
  978-94-6365-438-8
  EAN nummer
  9789463654388
  Auteur
  Annie van den Bosch