Studeren met een visuele beperking
Afbeelding van Studeren met een visuele beperking
Afbeelding van Studeren met een visuele beperking

Studeren met een visuele beperking

Vijftig jaar geleden is het Coördinatiecentrum gestart en dertig jaar geleden werd zijn opvolger – de Studie- en vakbibliotheek – opgericht. Dit boek beschrijft de geschiedenis van de studielectuurvoorziening voor blinden en slechtzienden.

€ 21,50  Omschrijving

  In 1961 werd in Amsterdam het Coördinatiecentrum studielectuur voor blinden en slechtzienden opgericht. Het initiatief hiertoe werd genomen door het Academisch Genootschap Petronella Moens, een vereniging van blinde - en slechtziende academici. Er werd samenwerking gezocht met het Nederlands Studenten Sanatorium dat al ervaring had met het inspreken van studielectuur voor studenten, die vanwege tuberculose moesten kuren. De blindenbibliotheken zorgden voor het omzetten van studieboeken in braille en gesproken vorm. De Rijksoverheid subsidieerde een groot deel van de kosten.

  Er was op deze manier een begin gemaakt met de gestructureerde lectuurvoorziening voor studerenden met een visuele beperking. Vanaf 1981 werd deze dienstverlening voortgezet door de Studie - en Vakbibliotheek. De dienstverlening is steeds afhankelijk geweest van de medewerking en samenwerking van alle blindenbibliotheken. De samenwerking tussen de blindenbibliotheken ging echter niet altijd even gemakkelijk. De mogelijkheden van elk van de bibliotheken waren organisatorisch en financieel verschillend. De behoefte om de eigen zelfstandigheid en identiteit te bewaren stond samenwerking nogal eens in de weg. De Rijksoverheid probeerde bij herhaling de samenwerking te stimuleren en zelfs af te dwingen, en de belangenorganisaties drongen voortdurend aan op vergaande samenwerking of fusie.

  2011 is een dubbel jubileumjaar. Vijftig jaar geleden is het Coördinatiecentrum gestart en dertig jaar geleden werd zijn opvolger – de Studie- en vakbibliotheek – opgericht.

  De schrijver van dit boek, Ad van der Waals, heeft sinds 1984 gewerkt binnen de sector van dienstverlening en belangenbehartiging voor en van mensen met een visuele beperking. In het kader van zijn onderzoek naar de geschiedenis van het blindenbibliotheekwerk vond hij dit bij uitstek het moment om over dit onderdeel van het blindenbibliotheekwerk een afzonderlijke publicatie te laten verschijnen.

  Formaat145x210
  Aantal pagina's285
  Levertijd2 werkdagen
  AuteurAd van der Waals
  Korte levensbeschrijving

  A.J. (Ad) van der Waals (1946) was van 1969-1984 en van 1989-1990 werkzaam in diverse functies in het openbaar bibliotheekwerk, waaronder van 1976 tot 1984 als Directeur Openbare Bibliotheken bij de Provinciale Bibliotheekcentrale voor Zuid-Holland. Van 1984 tot 1989 was hij coördinator van het Centraal Orgaan Lectuurvoorziening voor Blinden en Slechtzienden.
  In 1991 werd hij directeur van het landelijk bureau van de Nederlandse Vereniging van Blinden en Slechtzienden (NVBS). In 1997 maakte hij de overstap naar de functie van beleidsmedewerker bij de NVBS en later bij de netwerkorganisatie van organisaties van mensen met een visuele beperking, Viziris. Hij hield zich beleidsmatig bezig met een diversiteit van bestuurlijke zaken en inhoudelijke beleidsterreinen.
  Sinds 2008 is hij freelance werkzaam op het terrein van bestuurs- en beleidsondersteuning en doet hij op persoonlijke titel onderzoek naar de bestuurlijke geschiedenis van de gesubsidieerde informatie- en lectuurvoorziening aan blinden en slechtzienden.
  Verschijningsdatum2011-09-28

  Specificaties

  Artikelnummer
  978-90-8954-322-6
  EAN nummer
  9789089543226
  Auteur
  Ad van der Waals