Swannesang eboek
Afbeelding van Swannesang eboek
Afbeelding van Swannesang eboek
Afbeelding van Swannesang eboek

Swannesang eboek

Bijzondere bundel met poëzie van Atze van Wieren vertaald in prachtig Fries door Klaas Bruinsma

€ 6,50  Omschrijving

  Gedichten van Atze van Wieren oerset yn it Frysk toch Klaas Bruinsma

  De naam Swannesang suggereert een laatste verdienste, en dat is deze bundel in feite ook. Klaas Bruinsma heeft als sluitstuk in zijn leven gedichten van zijn goede vriend Atze van Wieren vertaald in, zoals gebruikelijk, prachtig klinkend Fries.
  Deze bundel bevat een bloemlezing uit de dichtbundels Grondstof, Bedevaart en Eeuwig leven van Van Wieren, die we in het Fries terugzien als Grûnstof, Pylgerreis en Ivich libben.
  De subtiele observaties en de soms gevoelige, soms onstuimige gemoedsbewegingen van de dichter zijn door de ‘meester van de talen’ uiterst nauwkeurig en met fijnzinnig gevoel voor nuance lyrisch en onvergelijkelijk weergegeven in zijn ‘memmetaal’.
  Naast de gedichten bevat de bundel een biografische schets van zijn leven, vervat in het relaas van het ontstaan en verloop van de vriendschap met Van Wieren, uitmondend in een indringend verslag van Bruinsma’s laatste dagen. Verder herinneringen aan hem van Uitgeverij Elikser en een terugblik van zijn oudste zoon Winfried.

  De namme Swannesang lit it foarkomme dat dizze bondel in lêste fertsjinste ynhâldt, en dat is feitlik ek sa. Klaas Bruinsma hat as slútstik yn syn libben gedichten fan syn goefreon Atze van Wieren oerset yn, sa as wenst, treflik klinkend Frysk.
  Dizze bondel omfettet in blomlêzing út de bondels Grondstof, Bedevaart en Eeuwig leven fan Van Wieren, dy’t wy werom sjogge yn it Frysk as Grûnstof, Pylgerreis en Ivich libben.
  De subtile waarnimmings en de bytiden gefoelige, bytiden opljeppen emoasjes fan de dichter binne troch de ‘master fan de talen’ uterst sekuer en mei suver gefoel foar nuânse lyrysk en unyk werjûn yn syn memmetaal.
  Neist de gedichten hâldt de bondel in biografyske skets fan syn libben yn, skreaun as it relaas fan it ûntstean en it ferrin fan de freonskip mei Van Wieren, útrinnend yn in ynkringend ferslach fan Bruinsma syn lêste dagen. Fierder binne der oantinkens oan him fan Utjouwerij Elikser en in weromsjen fan syn âldste soan Winfried.


  Formaat e-boek
  Aantal pagina's 200
  Levertijd 2 werkdagen
  Auteur/ VertalerAtze van Wieren / Klaas Bruinsma
  Biografie

  Klaas Bruinsma (* Easterein 1931) hat sûnt 1970 dwaande west mei it oersetten yn it Frysk fan teksten út ferskate talen en krige twa kear de Obe Postmapriis. Bruinsma wurke út leafde foar de taal en út oertsjûging en idealisme foar Fryslân (syn eigen wurden).
  Klaas Bruinsma is stoarn yn oktober 2018.

  Atze van Wieren (Harkema, 1943) was tot 2002 loopbaanadviseur aan de Universiteit van Groningen. Op zijn vijftigste ging hij minder werken om meer te kunnen schrijven. Hij won meerdere prijzen, waaronder de SNS-Literatuurprijs 2002 voor een cyclus van zeven gedichten; in veel verzamelbundels is werk van hem opgenomen. In 2006 verscheen bij Uitgeverij IJzer te Utrecht zijn vertaling van de Duineser Elegien van Rainer Maria Rilke onder de titel De elegieën van Duino, waarvan in 2017 een 2e druk verscheen. Bij dezelfde uitgever zag in 2008 zijn poëziebundel Grondstof het licht. In 2011 volgde Bedevaart; zijn derde bundel Eeuwig leven verscheen september 2017. Zijn volgende bundel Aan alles Voorbij verschijnt in 2021.
  Met het Gronings dichterscollectief WP99 realiseerde hij tot nu toe vier uitgaven: Poëzie op Sokkels, Suiker, Van liefde en koude min en Tussen ijs en adem.
  Atze woont sinds 2016 in de stad Groningen, als Fries om ûtens.

  Verschijningsdatum 02-03-2021
  Recensies

  Specificaties

  Artikelnummer
  978-94-6365-275-9
  EAN nummer
  9789463652759
  Auteur
  Atze van Wieren
  Vertaler
  Klaas Bruinsma