Swart op wyt
Afbeelding van Swart op wyt
Afbeelding van Swart op wyt

Swart op wyt

Femke is de dochter fan Ida, dy’t har krige doe’t se santjin wie. Wa’t har heit is wit se net, en Ida wol it net fertelle. Femke groeit op by Beppestyn, Ida har mem. As famke fan sechtsjin begjint Femke ‘yn opdracht fan har horoskoop’ in deiboek te skriuwen. Dêr docht se ferslach yn fan de syktocht nei harsels en alles wat in puber dwaande hâldt

€ 17,50  Omschrijving

  Femke is de dochter fan Ida, dy’t har krige doe’t se santjin wie. Wa’t har heit is wit se net, en Ida wol it net fertelle. Femke groeit op by Beppestyn, Ida har mem. As famke fan sechtsjin begjint Femke ‘yn opdracht fan har horoskoop’ in deiboek te skriuwen. Dêr docht se ferslach yn fan de syktocht nei harsels en alles wat in puber dwaande hâldt. Beppestyn hat in kosthûs en Femke en de trije kostgongers groeie op as in húshâlding. As Femke har oarepake kontakt mei har siket komt se te witten wat mem net fertelle woe. Dat jout har grûn ûnder de fuotten en iepenet it kontakt mei Ida. Fan Swart op wyt ferskynde in Nederlânske oersetting.

  Dizze twadde printing is de werútjefte fan de earste printing út 1985.

  It boek is tige lêsber troch de humor en de linige taal dêr’t de problemen mei delset wurde. [...] Ditsoarte boeken lit jonge minsken fiele, dat ek Fryske boeken by de tiid wêze kinne.

  Jant van der Weg yn it Friesch Dagblad

  De stijl is niet echt die van een dagboek. Daarvoor wordt er te uitgebreid en te vaak naar het verleden teruggegrepen. Van der Veer schreef meer een ik-verhaal, dat is ingedeeld in elf opeenvolgende dagen. In de toon overheersen afstandelijkheid en een droge soort humor. [...] Het is deze terloopsheid en nuchtere Friese instelling die Zwart op wit behoedt voor melodrama...

  Bregje Boonstra yn NRC Handelsblad

  Formaat125x200 mm
  Aantal pagina's164 pagina's
  Levertijd2 werkdagen
  AuteurAkky van der Veer
  Korte levensbeschrijving

  Akky van der Veer (1943) waard berne yn Moarmwâld. Se folge de oplieding foar ûnderwizeres en helle de akte Frysk MÛ-A. In tal jierren stie se yn Snits foar de klasse. Nei har trouwen mei fotograaf Henk Kuiper (1940-2005) wenne se yn it Marsumer Aldlân. Se skreau jeugdboeken, in oantal tegearre mei Baukje Wytsma, en twa histoaryske romans.

  Verschijningsdatum2010-04-09

  Specificaties

  Artikelnummer
  978-90-8954-194-9
  EAN nummer
  9789089541949
  Auteur
  Akky van der Veer