Uit het neoliberale moeras
Afbeelding van Uit het neoliberale moeras
Afbeelding van Uit het neoliberale moeras

Uit het neoliberale moeras

Essay over een eerlijker welvaartsverdeling die, door een gelijke belastingheffing op alle bronnen van inkomen en vermogen, invoering van een welvaartsdividend mogelijk maakt en daarmee bestaanszekerheid aan iedereen garandeert

€ 16,-  Omschrijving

  Naar een economie die dienstbaar is aan de mens

  De eenzijdige focus op economische groei en werkgelegenheid in de laatste vier decennia heeft meer kwaad dan goed gedaan. De bestaanszekerheid van miljoenen werkenden staat inmiddels op de tocht. Zo’n één miljoen mensen in ons land leven onder de armoedegrens en vele miljoenen burgers hebben de een of andere toeslag of uitkering voor hun levensonderhoud nodig. In schril contrast daarmee staat de forse toename van het aantal miljonairs en miljardairs.
  De auteur bespreekt de diepere oorzaken van de scheefgroei en gaat op zoek naar een structurele oplossing. Hij ziet deze in een welvaartsdividend als buffer voor alle volwassenen, waardoor niemand meer in het moeras kan wegzakken. Zo’n welvaartsdividend kan gefinancierd worden door een rechtvaardiger en op draagkracht gebaseerde belastingheffing op alle bronnen van inkomsten in te voeren.
  Met een welvaartsdividend zou elke Nederlander voldoende bestaanszekerheid hebben. Daarmee zouden we tegelijkertijd ook alle sociale voorzieningen, heffingskortingen en aftrekposten kunnen afschaffen. Het risico op een vergelijkbare kwestie als de toeslagenaffaire, discussies over de hypotheekrenteaftrek e.d. behoren daarmee tot het verleden.
  Volgens de auteur zou de overheid als herverdeler van vermogen en inkomen met het welvaartsdividend de randvoorwaarde voor een sociaalliberale, inclusieve en rechtvaardiger samenleving realiseren. En tegelijkertijd meer ruimte creëren voor talentontwikkeling, ondernemerschap en existentiële vrijheid voor iedereen.

  Uithetneoliberalemoeras_Inkijk.pdf

  Formaat 145x210 mm
  Aantal pagina's 130
  Levertijd 2 werkdagen
  Auteur Jan Soons
  Biografie

  Drs. Jan Soons (* 1951, Heerlen) studeerde aan de juridische faculteit van Tilburg University, eerst Nederlands recht en vervolgens vooral criminologische en sociaal- economisch georiënteerde onderwerpen. Zijn rechtvaardigheidsdenken werd tijdens zijn studie nog aangewakkerd door de politieke ideologie die toentertijd aan Tilburg University rondwaarde.
  Aanvankelijk werkzaam in de financiële dienstverlening, zette Jan zijn carrière voort als arbeids- en family-mediator. Om gezondheidsredenen werd hij gedwongen zijn mediationwerkzaamheden te beëindigen. Tijdens zijn ziekteproces werd hij getroffen door de gedachte aan een onvoorwaardelijk en universeel basisinkomen dat het welzijn van mensen kan verbeteren.
  Jan Soons publiceert met enige regelmaat over criminologische en sociaal-economische kwesties waarin hij de doelmatigheid en rechtvaardigheid op diverse beleidsterreinen aan de orde stelt.
  In augustus 2020 verscheen zijn eerste essay over het basisinkomen onder de titel: Basisinkomen van Utopie naar Realiteit (Elikser, 2020).

  Verschijningsdatum 17-01-2022

  Specificaties

  Artikelnummer
  978-94-6365-412-8
  EAN nummer
  9789463654128
  Auteur
  Jan Soons