Van en naar het licht
Afbeelding van Van en naar het licht
Afbeelding van Van en naar het licht
Afbeelding van Van en naar het licht

Van en naar het licht

In dit boek doet drs Titus Rivas verslag van zijn onderzoek naar bijna-doodervaringen (BDE), uittredingen (of ook BLE i.e. Buiten-Lichamelijke Ervaringen), reïncarnatie, pre-existentie en sterfbedvisioenen. Hij heeft dergelijke ervaringen geverifieerd en komt tot bijzondere ontdekkingen

€ 24,95  Omschrijving

  Dit boek gaat onder andere over de onderwerpen bijna-doodervaringen (BDE), uittredingen (of ook BLE i.e. Buiten-Lichamelijke Ervaringen), reïncarnatie, pre-existentie en sterfbedvisioenen. Over deze onderwerpen werd al lang en breed geschreven in de parapsychologische literatuur van de negentiende en twintigste eeuw. Nu echter zijn we beland in een tijd waarin sommige van deze fenomenen een steviger wetenschappelijk fundament lijken te krijgen.

  De bijna-doodervaring is onder meer dankzij Eindeloos Bewustzijn, het vrij recente boek van cardioloog Pim van Lommel, de laatste tijd behoorlijk wat bekender geworden bij het grote publiek, mede als gevolg van de grote media-aandacht voor die publicatie. Daarmee barstte echter ook de kritiek los. Onder meer de vaststelling dat bijna-doodervaarders tijdens hun ervaring vaak verifieerbare waarnemingen doen stuit op fors ongeloof. Dat kàn eenvoudig niet, dus gingen deze “ontkenners” alternatieve verklaringen bedenken, zoals daar zijn: hallucinaties, vermengd met vroegere herinneringen of ooit geziene filmbeelden, tot verbeelding gebrachte verhalen uit boeken, enz. Titus Rivas besloot dergelijke ervaringen zoveel mogelijk te gaan verifiëren en heeft daar vele artikelen over geschreven. In 2003 verscheen zijn eerste bundel van parapsychologische artikelen mede geschreven namens Stichting Athanasia, getiteld Uit het leven gegrepen: beschouwingen over een leven na de dood. Sindsdien zijn er weer veel nieuwe parapsychologische stukken gepubliceerd onder de vlag van deze stichting, voornamelijk van de hand van Titus Rivas, bijgestaan door Anny Dirven. De artikelen zijn eerder verschenen in diverse tijdschriften, zoals Terugkeer van Stichting Merkawah, Paraview, ParaVisie en het Tijdschrift voor Parapsychologie of op de website txtxs.nl. De auteurs hopen een bijdrage te leveren aan de casuïstiek en theorievorming op de behandelde gebieden.
  Het boek is uitermate boeiend, biedt veel nieuwe informatie en geeft blijk van een heldere visie en gedegen onderzoek. Een waardevolle aanvulling op de bestaande literatuur over dit onderwerp.

  Uit het voorwoord van Rudolf Smit, hoofdredacteur van Terugkeer:

  Titus Rivas en Anny Dirven hebben gekozen voor een heel andere aanpak dan veel andere boeken over deze onderwerpen. De wetenschappelijke analyse, hoe belangrijk ook, komt in dit boek nu eens achteraan, want het zijn de verhalen die het moeten doen, en terecht. Want hoewel sommige wetenschappers de persoonlijke ervaring liefst helemaal naar de achtergrond zouden willen sturen omdat ze “anekdotisch” heet te zijn en zich dus onttrekt aan wetenschappelijke controle, is het juist die persoonlijke ervaring die het meeste indruk maakt.
  We mogen ons gelukkig prijzen dat Titus Rivas en Annie Dirven de lezers van dit boek vergasten met soortgelijke verhalen, die allemaal wijzen op één ding: het leven lijkt niet op te houden met de fysieke dood. Het bewustzijn lijkt door te gaan in een of andere vorm in een andere dimensie.

  Voor een recensie in het Vlaamse tijdschrifjt levenslicht, zie: http://www.txtxs.nl/artikel.asp?artid=589

  Formaat160 x 235 mm
  Aantal pagina's285 pagina's
  Levertijd2 werkdagen
  AuteurTitus Rivas
  Korte levensbeschrijving

  Drs. Titus Rivas (1964) is theoretisch psycholoog, systematisch filosoof en parapsychologisch onderzoeker. Hij schreef eerder boeken over onderwerpen op deze terreinen, waaronder Parapsychologisch onderzoek naar re ïncarnatie en leven na de dood, Reincarnation (met Dr. Kirti Swaroop Rawat), Onrechtvaardig diergebruik, Geesten met of zonder lichaam, Encyclopedie van de Parapsychologie en Gek Genoeg Gewoon (als co-auteur van Tilly Gerritsma). Titus Rivas is vaste medewerker van diverse tijdschriften en heeft een aanzienlijk deel van zijn productie op internet gezet. Hij woont met zijn katten Cica en Guusje en zijn hond Moortje in Nijmegen.

  Tweede auteurAnny Dirven
  Biografie 2e auteur

  De paranormaal begaafde Anny Dirven (1935) werkt al jaren als toegewijd algemeen assistente en onderzoekster van Stichting Athanasia, als collega van Titus Rivas. Zij heeft de schriftelijke cursus Parapsychologie van drs. Rivas bij de NHA gevolgd. Samen met Rivas werkte zij mee aan de totstandkoming van veel artikelen en boeken op parapsychologisch en filosofisch gebied. Een aantal daarvan vermelden expliciet haar naam als auteur. In 2007 verscheen een uitvoerig interview met Anny Dirven in het boek Spiritualiteit, vrijheid en engagement (onder redactie van Rivas en Bert Stoop). Anny is moeder, oma en overgrootmoeder en weduwe van Wim Stevens. Zij woont in Budel.

  Verschijningsdatum2010-04-04

  Specificaties

  Artikelnummer
  978-90-8954-146-8
  EAN nummer
  9789089541468
  co-auteur
  Anny Dirven
  Auteur
  Titus Rivas