Wat fynsto eng?
Afbeelding van Wat fynsto eng?
Afbeelding van Wat fynsto eng?

Wat fynsto eng?

Prachtich printeboek oer wat bern èn folsoeksenen eng fine

€ 11,95  Omschrijving

  Jennie, Tuur, Ivo en Wieke boartsje yn ’e sânbak. Dan fine se ynienen in deade fûgel. Jennie draaft fan skrik nei hûs.

  “Jennie is in bangeskiter!” joelje de oare bern.

  Sels op skoalle pleagje se har.

  De juf grypt yn.

  Se freget de bern om op te skriuwen wat se eng fine. Dan blykt dat alle bern wol ergens bang foar binne. En grutte minsken ek!

  Ast dat fan dysels witst, hoechst in oar dêr ek net mear mei te pleagjen.

  Watfynstoeng_Inkijk.pdf


  Formaat 145x210 mm
  Aantal pagina's37
  Levertijd 2 werkdagen
  Auteur -VertalerMarianna van Tuinen - Ytsje Steen
  Biografie

  Marianna van Tuinen (1951) makket sûnt har oplieding oan de Academie voor Beeldende Kunsten ‘Minerva’ printeboeken mei kollaazjes fan papier.
  Yn 2011 brocht Elikser har boek Ando en de gouden bal út, folge troch De regenboogdolfijn (2012), Hoger en hoger (2013), De Vuurdiamant (2014), De Fjoerdiamant (2014), De buitenaardse reis van Q en Quinta (2015), De bûtenierdske reis fan Q en Quinta (2015), Het geheim van de mist (2016), It geheim fan de mist (2016), Livia’s ruimtedroom (2017), Livia’s romtedream (2017), Remus Reuzenmuis (2018), Remus Reuzemûs (2019), en Het huis van Sijmen (2019)

  Ytsje Steen-Buwalda is berne yn Seisbierrum (1959). Nei de legere skoalle (yn Slootdorp, Noard-Hollân) en de middelbere skoalle (Ljouwert) hat sy yn Den Haach de sekretaresse-oplieding fan Schoevers dien. Fan 1978 oant 1984 wie se administratyf meiwurkster by in notaris yn Marrum. Sûnt 2001 wurket se as freelance oersetter en korrektor, ûnder oaren foar Elikser en de Afûk. Yn 2010 hat sy it jeugdboek Koning van Katoren fan Jan Terlouw oerset yn it Frysk, en yn 2016 ferskynde har oersetting Jip en Janneke yn it Frysk.

  Verschijningsdatum 18-06-2024

  Specificaties

  Artikelnummer
  978-94-6365-657-3
  EAN nummer
  9789463656573
  Auteur
  Marianna van Tuinen