Akky van der Veer (1943) waard berne yn Moarmwâld. Se folge de oplieding foar ûnderwizeres en helle de akte Frysk MÛ-A. In tal jierren stie se yn Snits foar de klasse. Nei har trouwen mei fotograaf Henk Kuiper (1940-2005) wenne se yn it Marsumer Aldlân. Se skreau jeugdboeken, in oantal tegearre mei Baukje Wytsma, en twa histoaryske romans.

8 artikelen  

Verwijder alle