Hans Paans is zijn werkzame leven begonnen als salarisadministrateur. Als vervolg hierop is hij in 2012 zijn aangiftepraktijk voor inkomstenbelasting onder de naam BruPaNet gestart. Deze naam is een samentrekking van Bruto Paans Netto.

1 artikelen  

Verwijder alle