Marijke Rolf (1975) studeerde Algemene Letteren aan de VU in Amsterdam. Sinds 2008 woont zij opnieuw in Leeuwarden, waar ze opgroeide als kind van winkeliers. Rolf volgde modules aan de Schrijversvakschool en heeft een eigen tekstbureau, Storystrikes.

1 artikelen  

Verwijder alle