Met Waar moest ik je zoeken maakt Nicole van Os (1969) haar debuut. Haar doel met dit boek is: steun en herkenbaarheid bieden. Dit boek is geschikt voor lezers met afstammingsvragen, maar ook voor lezers uit eenoudergezinnen. Ze wil laten zien dat ook als het leven een ingewikkelde zoektocht is, dit toch kan leiden tot een goede uitkomst.

1 artikelen  

Verwijder alle