Tjitske Hiemstra (1959) werd geboren op een boerderij bij Dronrijp, onder de rook van Leeuwarden. Zij volgde aanvankelijk een opleiding HBO-Jeugdwelzijnswerk en daarna de opleiding tot predikant bij het Doopsgezind Seminarie. Ze werd eerst pastoraal werker, later predikante van de Doopsgezinde Gemeente Utrecht en is sinds mei 2000 predikante van de Doopsgezinde Gemeente Leeuwarden.

1 artikelen  

Verwijder alle