Tjitske Hiemstra (1959)werd geboren op een boerderij bij Dronrijp, onder de rook van Leeuwarden. Zijvolgde aanvankelijk een opleiding HBO-Jeugdwelzijnswerk en daarna de opleidingtot predikant bij het Doopsgezind Seminarie. Ze werd eerst pastoraal werker,later predikante van de Doopsgezinde Gemeente Utrecht en is sinds mei 2000 predikantevan de Doopsgezinde Gemeente Leeuwarden.

1 artikelen  

Verwijder alle