Anita Terpstra studearre sjoernalistyk en keunstskiednis. Se debutearre yn 2009 mei Nachtvlucht, dat nonimeare waard foar de Schaduwprijs en de Crimezone Thriller Award. Dêrnei hat se noch ferskillende thrillers publisearre, dy’t allegear posityf besprutsen waarden. Har boeken wurde ek yn Dútslân en Frankryk publisearre. Ek skreau se in non-fiksje boek oer grutte húshâldens, Het huis vol.

The challenge is har earste boek foar dizze leeftiidsgroep.

2 artikelen  

Verwijder alle