Antoine Jacobs (*Vaals 1946), behaalde zijn doctoraal rechten te Leiden, 1973. Daarna studeerde hij in Düsseldorf, Parijs, Cambridge, Canterbury en Brussel en promoveerde in 1986 cum laude aan de Universiteit van Tilburg.
Als professor doceerde hij aan diverse universiteiten in binnen en buitenland, ook na zijn emeritaat. Hij publiceerde meer dan 250 boeken, boekbijdragen en tijdschriftartikelen op zijn vakgebied.
Ook heeft hij enkele literair-historische publicaties op zijn naam staan, zoals het toneelspel De Winterrepubliek en het essay Een Millenniumreis. En dan nu het boek Friese Vorsten.

1 artikelen  

Verwijder alle