Arend Jan Wijnsma werd geboren in Dokkum op 16 september 1928. Na MULO en Kweekschool belandde hij in 1946 in de de journalistiek als eerste full-time redacteur van de Nieuwe Dockumer Courant.
Na zijn militaire diensttijd in de jaren 1948-1950 (o.a. in Indië) trad hij eind 1953 in dienst bij het Friesch Dagblad. Op 1 maart 1969 werd hij benoemd tot voorlichter van het provinciaal bestuur van Friesland.
Eind 1988 ging hij met (vervroegd) pensioen. Wijnsma publiceerde in de loop der jaren diverse boeken, hoofdzakelijk op cultuur-historisch gebied. In 1985 verscheen van hem een boek (”De Kraak”) over de gewaagde overval op de Leeuwarder gevangenis op 8 december 1944, waarbij 51 gevangenen werden bevrijd .In zijn laatst verschenen boek, ”Mag ik een roesje?”(2009) vertelt hij over zijn ziekenhuiservaringen.

Hij was 35 jaar lang redacteur en columnist van de ”Friese Kerkbode” en (na de totstandkoming van de PKN) van het kerkblad ”Geandewei”.

1 artikelen  

Verwijder alle