Jantine de Jong (* Amsterdam 1951) was een aantal jaren werkzaam bij de dagblad- en weekbladpers als redactie-documentalist. Toen zij voor een periode van 3 jaar in Israël verbleef, vond er een omwenteling in haar leven plaats. Zij werd geraakt door het jodendom en het wereld-christendom en zij vond in Israël een Duitse protestantse communiteit die haar de mogelijkheid gaf het nieuwe leven te verdiepen. In West-Duitsland deed zij een opleiding voor verpleegkundige en werkte in verschillende ziekenhuizen. Twaalf jaar later ging

ze HBO Theologie studeren bij Utrecht, werkte als geestelijk verzorger voor visueel gehandicapten en zette vervolgens haar gaven in in de kerk. Na een studie in Kampen werd ze predikant

De jaren in Duitsland en het kerkelijke klimaat daar alsmede de liefde tot het jodendom en de oecumene bleven een vaste basis voor haar.

Sinds zeven jaar heeft zij een levenspartner.

1 artikelen  

Verwijder alle