Josette van Geenen-Hustings is geestelijk verzorger, ze heeft haar opleiding genoten aan de Universiteit van Amsterdam. De in haar twintigjarige praktijk opgedane ervaringen hebben ook hun weerslag in dit boek gekregen. Enkele van de door haar gemaakte schilderijen en gedichten zijn ter illustratie in dit werk opgenomen.1 artikelen  

Verwijder alle