Namkje Koudenburg werd geboren in 1950 in het Friese dorp Pietersbierum. Ze ging naar de MULO in Harlingen en deed een secretaresseopleiding in Groningen. Ze werkte op het kantoor van Sociale Zaken en Complementaire Voorzieningen in Leeuwarden, deed een bijbelschoolopleiding in Soest en vertrok daarna naar Hong Kong waar ze Mandarijn Chinees studeerde en werkte in een zendingsorganisatie. Haar doel was om naar China te gaan, waar ze een baan vond in het zakenleven. In Lesotho gaf ze Engelse les en godsdienst aan een middelbare school. Toen ze trouwde, vestigde ze zich in Lelystad.

1 artikelen  

Verwijder alle