Paula Brunsveld van Hulten, Surabaya 1948, kwam in 1962 met ouders, broer en zuster als spijtoptantengezin naar Nederland, migranten avant la lettre. Na HBO Communicatie en kunstopleiding was ze werkzaam in publieksvoorlichting bij de landelijke overheid. Migratie en vooral de groeiende integratieproblematiek brachten haar tot landelijk politieke activiteit. Ze was onder meer staflid van een Haags-Marokkaanse organisatie voor allochtone jongeren en vrouwen. Ze publiceerde een non-fictie boek Wij zijn Nederland: autochtone en allochtone Nederlanders over elkaar. In 2018 verscheen van haar Het onbeloofde land, een onthullende roman over Nederlands-Indië. De afgelopen jaren is ze naast het schrijven actief als kunst- en portretschilder.


2 artikelen  

Verwijder alle