Piet van Sabben (Haarlem, 1939) heeft nogal wat 'beroepen' uitgeoefend. Tot en met zijn zestiende volgde hij dagonderwijs. Daarna combineerde hij vele onbetekenende 'baantjes' met diverse avondstudies. Die leidden tenslotte tot enige meesterschappen (schoolmeester, veilingmeester en ‘rechten’- meester). Vanaf de jaren zeventig kwam daar de schrijverij bij. Na een halve eeuw van publicaties te hooi en te gras (korte verhalen, gedichten) bleek nu de tijd rijp voor een werk van wat grotere omvang. Op DBNL is wat vroeger werk van hem te lezen.

2 artikelen  

Verwijder alle