De aanpak van geweld in relaties is een rode draad in Sietskes loopbaan waarin ze aandacht heeft voor de bezieling, kwetsbaarheid en ambachtelijkheid van het werk. Ze promoveerde in 2000 bij genderstudies in Utrecht op een biografisch onderzoek naar betekenisgeving van geweld in de kindertijd op relaties en richtte haar bureau Dijkstra op in 1998. Ze verricht praktijkgericht onderzoek, ontwerpt en geeft (na)scholing, biedt advies, casusconsultatie en geeft coaching (aan ouders) bij relationele onveiligheid.

1 artikelen  

Verwijder alle