Harry Vogels komt direct na zijn doctoraal studie economie in contact met de wereld van cao's, werkgevers, vakbonden en ondernemingsraden. Deze wereld blijft hem zodanig boeien, dat hij na een gevarieerde carrière in 2002 een onafhankelijke adviespraktijk op dit terrein start.
Hij heeft veel geschreven over de cao-wereld in de periode midden jaren 1995 tot 2015. Zo schrijft hij vele vakboeken voor de uitgevers Kluwer en de Sdu, maar ook veel meer artikelen en columns voor diverse bladen.
Door zijn kritische geluiden richting cao-wereld, komt hij in contact met verscheidene Tweede Kamerleden en journalisten bij de dag- en weekbladpers. Het Financieele Dagblad noemt hem in 2002 een ‘polderhorzel’. Politici en journalisten hebben er ook weer voor gezorgd, dat de minister van SZW in de periode 2000 tot 2010 diverse wijzigingen heeft aangebracht in de cao-wetgeving.

Voor meer informatie over Harry Vogels: www.caoadvies.nl

3 artikelen  

Verwijder alle