Ad van der Waals (1946) werkte van 1973 tot 1984 in leidinggevende en directiefuncties in het openbaar bibliotheekwerk. Van 1984 tot en met 1988 was hij coördinator van het Centraal Orgaan Lectuurvoorziening voor blinden en slechtzienden. Daarna was hij werkzaam in directionele, beleidsmatige en bestuurlijke functies bij organisaties van en voor mensen met een visuele beperking. Dit boek is het vijfde dat bij Elikser Uitgeverij verschijnt op basis van zijn op eigen initiatief uitgevoerde onderzoek naar de geschiedenis van de gesubsidieerde informatie-en lectuurvoorziening aan blinden en slechtzienden.

5 artikelen  

Verwijder alle