Jan Albert Boeijenga is op 17 september 1941 geboren in een Fries dorp en groeide op in een gereformeerd onderwijzersgezin als middelste van zeven kinderen.

1962: volledig bevoegd onderwijzer

1964: dienstplichtig reserve officier KLu

1971: doctorandus in de ontwikkelingspsychologie en wetenschappelijk medewerker aan de Vrije Universiteit.

Hij was vervolgens werkzaam in de geestelijke zorg, in de zorg voor verstandelijk gehandicapten en in de ouderenzorg en had als zzp-er enige jaren een organisatie-adviesbureau. Na veel omzwervingen woont hij nu weer in een dorp in Friesland.

6 artikelen  

Verwijder alle