Marianna van Tuinen (1951) maakt sinds haar opleiding aan de Academie voor Beeldende Kunsten ‘Minerva’ prentenboeken met collages van papier.
In 2011 bracht Elikser haar boek Ando en de gouden bal uit, in 2012 De Regenboogdolfijn, in 2013 Hoger en hoger, en in 2014 De Vuurdiamant, ook vertaald in het Fries: De Fjoerdiamant. In 2015 verscheen De buitenaardse reis van Q en Quinta, en in het Fries: De bûtenierdske reis fan Q en Quinta. In 2016 kwam Het geheim van de mist uit, in het Fries: It geheim fan de mist. In 2017 verscheen Livia’s ruimtedroom, Friestalig: Livia’s romtedream. Remus Reuzenmuis (2018), Remus Reuzemûs (ook als e-boek) kwam uit in 2019. Tevens in 2019: Het huis van Sijmen en It hûs fan Simen, dit laatste ook als e-boek. 2020: Boer Bo en de droomkoe, en Fries: Boor Bo en de dreamko, tevens als e-boek. Ook in 2020 verscheen de Friese vertaling van een eerder boek uit 2013: De reinbôgedolfyn, waarvan in 2021 de e-boekversie het licht zag.

25 artikelen  

Verwijder alle